مناظره چالشي محمود احمدي نژاد رئيس جمهور كشورمان با ميرحسين موسوي كانديداي انتخابات رياست جمهوري دهم بازتاب‌هاي فراواني در ميان صاحب نظران سياسي داشته است.

مناظره چالشي محمود احمدي نژاد رئيس جمهور كشورمان با ميرحسين موسوي كانديداي انتخابات رياست جمهوري دهم بازتاب‌هاي فراواني در ميان صاحب نظران سياسي به شرح زير داشت:

*بياتيان:قدرت بيان و صداقت كلام احمدي نژاد او را پيروز مناظره با موسوي كرد

محمد بياتيان دبير سابق دفتر تحكيم وحدت در خصوص پيروزي احمدي‌نژاد در مناظره با ميرحسين موسوي ، اظهار داشت: من هم مانند تمام كساني كه قلبشان براي دولت عدالت محور و دولت مهروز كه تمام گفتمان و رويكردش گفتمان امام و انقلاب بود مي‌پتبد، از اين پيروزي قاطع خوشحالم.
وي با اشاره به پيروزي احمدي‌نژاد در مناظره با موسوي، گفت: قدرت بيان و صداقت كلام احمدي نژاد اين اطمينان را در هر بينيده‌اي به وجود مي آورد كه پيروز قاطع اين مناظره كسي جز محمود احمدي نژاد نمي‌توانست، باشد و در واقع احمدي‌نژاد شش بر صفر موسوي را شكست داد.
وي افزود: احمدي نژاد در مقابل هوچي‌گري اصحاب زر و زور و قدرت كه با در دست داشتن رسانه، قصد تزوير فضاي جامعه را عليه احمدي نژاد داشتند توانست با ارائه استدلال ها و مدارك مستند، پيروز شود.
دبير اسبق دفتر تحكيم وحدت در ادامه تاكيد كرد: با درخشش ايشان در مناظره امشب اراده ملت بر اين قرار خواهد گرفت كه دولت مردمي احمدي نژاد بار ديگر با راي قاطع خود نور اميدي را در دل همه مستضعفان و حاميان اصلي نظام روشن كند و اين پيروزي دولت محور اين فضا را به وجود آورد كه احمدي نژاد با قدرت بيشتر سياست هاي اصلي نظام را در زمينه هاي گوناگون فرهنگي، اقتصادي، سياست خارجه و مبارزه با صهيونيسم جهاني با قدرت و نيروهاي تازه نفس كه به ميدان خواهند آورد، قلب ولي عصر(عج) و نائب بر حقشان مقام معظم رهبري را روشن كند.
بياتيان تصريح كرد: با توجه به شناختي كه از احمدي نژاد داشتيم مطمئن بوديم كه ايشان از قبل نيز پيروز قاطعي اين ميدان خواهد بود و مطمئن بوديم كه سكوت ايشان در اين مدت به خاطر تدبيري است كه ايشان همواره در كارها دارند و به دنبال فرصت مغتنمي كه همين مناظره است، بود تا مخالفان خود را خلع سلاح كند و در يك برنامه‌اي كه ميليون‌ها بيننده دارد بر خلاف تبليغات سوء كه عليه ايشان در اين مدت به راه افتاده بود افكار عمومي را نسبت به وقايع اخير آگاه كند.
وي در پايان تاكيد كرد: نبايد از ذهن دور كرد كه قدرت بيان و صداقت كلام احمدي نژاد در مقابل افرادي كه اين قدرت و توانايي را ندارند اين اطمينان را در هر بينيده‌اي به وجود مي آورد كه پيروز قاطع اين مناظره كسي جز محمود احمدي نژاد نمي‌توانست، باشد.

*ستاريان: احمدي‌نژاد باز هم حقانيت سخنان خود را نشان داد

حنيف ‌حسين ستاريان عضو شوراي عمومي دفتر تحكيم وحدت با اشاره به مناظره بين ميرحسين موسوي و احمدي‌نژاد، اظهار داشت: امشب اولين شبي بود كه مردم شاهد برگزاري يك مناظره به مفهوم واقعي آن بودند زيرا برنامه مناظره رضايي و كروبي بيشتر شبيه يك گفتمان بود تا مناظره و البته اين برنامه مي‌توانست در 2 قسمت 45 دقيقه‌اي بين كانديداها برگزار شود كه آنها راحت‌تر حرف‌هاي خود را مي‌زدند.
اين فعال دانشجويي در ادامه با بيان اينكه شاهديم مشي و منشي كانديداها كه به صورت جدي وارد صحنه انتخابات شده‌اند مبارزه با احمدي‌نژاد است، تصريح كرد: رويكرد اين افراد براي مردم مشخص است و در واقع مردم با مشاهده مناظره به اين نتيجه رسيدن كه سه كانديد ديگر و اطرافيانشان سعي در تخريب چهره احمدي‌نژاد را داشته‌اند و در واقع در طول ايام تبليغات انتخاباتي برنامه‌اي به صورت جدي ارائه نكردند و هدفشان از همان ابتدا حمله به دولت بود.
وي با اشاره به افشا سازي‌هاي رئيس‌جمهور در مناظره تلويزيوني خود با موسوي، تصريح كرد: احمدي‌نژاد حرف‌هايي كه سال‌ها در دل مردم بود ولي جرات بيان ‌آن‌ها را نداشتند را بيان كرد.
عضو شوراي عمومي دفتر تحكيم وحدت خاطرنشان كرد: ‌چگونه مي‌توان هم مدعي خط امام (ره) بود و هم از ايشان هزينه كرد اما هواداران و طرفداراني متشكل از افكار و عقايد گوناگون را گرد خود جمع كرد كه بسياري از اين حاميان با افكار امام مخالف هستند، مانند مجموعه‌اي كه زير پرچم بعضي آقايان ليبرالي حركت مي‌كنند و بديهي است آنها از خط امام خميني (ره) فاصله گرفته و در جهت منافع خود حركت مي‌كنند.
ستاريان به دانشگاه آزاد اشاره كرد و گفت: ‌اين دانشگاه به صورت تمام قد و كامل در خدمت يكي از جريانات مخالف احمدي‌نژاد قرار گرفت و به ستاد انتخاباتي وي تبديل شد و شاهديم كه مقادير هنگفتي از پول بيت‌المال را بعضي آقايون چگونه براي جرياني خاص در اين دانشگاه هزينه مي‌ كنند چگونه اين افراد اين اقدامات را انجام مي‌دهند و هيچ پاسخي نيز به ملت نمي‌دهند.
وي با بيان اينكه در مناظراتي كه يك طرف آن احمدي‌نژاد نباشد باز هم شاهد برگزاري سخنراني به جاي مناظره هستيم، تاكيد كرد: اگر در مناظرات چالشي وجود داشته باشد بين احمدي‌نژاد و ديگران است كه البته اين مسئله از جاي ديگري آب مي‌خورد كه مردم از بانيان اصلي آن و دلايلش آگاه هستند.

*عليپور: اگر چندين مناظره ديگر نيز برگزار شود باز احمدي‌نژاد به پيروزي خواهد رسيد

مرتضي عليپور دبير انجمن اسلامي دانشجويان مستقل دانشگاه تهران با اشاره به پيروزي احمدي‌نژاد در مناظره با ميرحسين موسوي، اظهار داشت: پيروزي احمدي‌نژاد در اين مناظره از قبل نيز مشخص بود و حتي اگر چندين مناظره ديگر نيز برگزار شود باز احمدي‌نژاد به پيروزي خواهد رسيد زيرا كسي كه اسناد، مدارك و دلايلي براي استدلال دارد در يك مناظره منطقي بدون شك پيروز خواهد شد.
وي ادامه داد: اين يك قائده كلي است كه هر فردي كه سند و مدركي نداشته باشد و فقط بر مبناي غوغا سالاري و جنجال و تكنيك‌هاي جنگ رواني پيش برود وقتي پاي مناظره منطقي پيش بيايد نمي‌تواند برنده باشد و هر عقل سليمي و هر فردي كه قدرت فكر داشته باشد مي‌تواند بفهمد كه اين فرد بازنده خواهد بود.
وي افزود: برگزاري مناظره براي كوبيدن فرد خاصي نيست، بلكه ميدان مناظره جايي است كه برنامه و روش كانديداها ارائه مي‌شود و بر پايه دليل و منطق بحث مي‌شود.
اين فعال دانشجويي در ادامه گفت: وقتي كسي اعتراف مي‌كند به دليل اينكه چندين سال از صحنه سياست دور بوده نمي‌تواند پيچيدگي‌هاي فضاي انتخابات را درك بكند، چطور مي‌تواند فضاي خارج از كشور و سياست خارجي را درك كرده باشد و اين براي كسي كه مي‌خواهد زمام امور را بدست گيرد بسيار مشكل است.
عليپور با اشاره به اينكه برگزاري مناظرات فضا را فراهم مي‌كند تا تخريب‌هاي صورت گرفته عليه كانديدا به فرصت دفاع براي آنها تبديل شود ادامه داد: وقتي كانديدايي به جاي ارائه برنامه به تخريب ديگر كانديداها كه البته اين تخريب‌ها متوجه عده‌ خاص است نه همه كانديدا بايد در مناظره پاسخگوي اين تخريب كردن‌ها باشد.
وي در پايان تاكيد كرد: كسي كه به شعور و فهم مردم احترام بگذارد و شعور آنها را زير سوال نبرد، همواره مردم را در نظر مي‌گيرد نه فقط زمانيكه مردم طرفدار او هستند، آنها را شهروند خطاب كرده و وقتي مردم به او پشت مي كنند آنها را تبديل به مردمي عوام و نادان و بدبخت كند همچنانكه اين انحصار طلبي در روحيه برخي از كانديداها وجود دارد كه قطعاً به ضرر مردم و كشور خواهد بود و اصلاح طلبان و اصول‌گرايان بايد اين نكته را به ياد داشته باشند كه مردم هستند كه به آنها راي مي‌دهند و آنها فقط خدمتگزار مردمند.

*اسماعيلي: از فردا باندهاي قدرت و ثروت حمله هتاكانه به دولت را آغاز مي‌كنند

محمد مهدي اسماعيلي استاد دانشگاه و كارشناس مسائل سياسي مناظره احمدي‌نژاد و موسوي را يك تقابل نسلي دانست و گفت: در اين مناظره مطالبات فرزندان اصيل انقلاب از مديريت‌هاي نادرست دوره‌هاي گذشته كه محملي براي بيان آنها وجود نداشت، مطرح شد.
وي افزود: آقاي احمدي‌نژاد در اين مناظره انحرافاتي كه از خط اصلي انقلاب صورت گرفته بود و تا حالا شفاف به آنها پرداخته نشده بود را مطرح كرد و اينها مطالبات مردم بود كه توقع داشتند رئيس جمهور باندهاي مافيايي قدرت و ثروت كه موتور حركت كشور را دچار خلل كرده بود معرفي كند؛ آقاي احمدي‌نژاد در اين 4 سال از بيان صريح اسامي اين باندها اجتناب مي‌كرد اما وقتي گروه‌هاي رقيب با پشتوانه باندهاي مافيايي شروع به تخريب دولت با عناوين مشمئز كننده مانند دروغ‌گويي، ديكتاتوري و بي‌قانوني كردند، مردم نيز از رئيس جمهور توقع داشتند كه پشت پرده اين باندها را افشا كند و رئيس جمهور نيز با يك شجاعت بزرگ اين كار را انجام داد.
اسماعيلي تصريح كرد: مشخص است كه از فردا حتما باندهاي قدرت و ثروت كه به صورت زنجيره‌اي به هم متصل هستند در تريبون‌ها و رسانه‌هاي خود به شكل هتاكانه‌اي به دولت حمله خواهند كرد اما قطعا حقيقت آن است كه احمدي‌نژاد خواسته عموم مردم را اجابت كرد و ناگزير بود كه پشت پرده اين مافيا را افشا كند و شايد اگر چيزي در اين زمينه نمي‌گفت ظلم به حق ملت بود.

*آليا: احمدي نژاد شجاعانه براي دفاع از ملت محافظه كاري نكرد

فاطمه آليا نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي با اشاره به مناظره احمدي نژاد با موسوي گفت: باز هم بايد شجاعت احمدي‌نژاد را تحسين كرد كه در مقابل ملت براي عزت ملت و البته براي خدمت محافظه‌كاري نكرد.
وي افزود: اين مشي يك خدمتگزار از جنس مردم است كه خود را در صف ملت مي‌بيند و فرياد ملت را كه سالها به صورت بغضي در گلو نهفته بود در اين مناظره متجلي مي‌كند و ضمن احترام و اشاره به برخي خدمات دولتهاي گذشته مشكلات كشور را كه رقباي متحد با هم ناجوانمردانه به وي نسبت مي‌دادند را براي ملت تبيين مي‌كند.
نماينده مردم تهران در مجلس خاطرنشان كرد: فرزند ملت امشب ريشه مشكلات را شجاعانه با ملت در ميان گذاشت اما رقيب وي از اين شاخه به آن شاخه مي‌پريد و باز هم قدرت بعضي از شخصيت‌هاي حامي خود را به رخ مي‌كشيد.
آليا اضافه كرد: دليل اينكه مردم به احمدي‌نژاد در دور اول رأي داده بودند اين بود كه وي گفته بود در مقابل پيوند قدرت و ثروت سكوت نمي‌كنم و اين پيوند براي اين ملت كه شهيد داده دردي بزرگ است لذا امشب بار ديگر احمدي‌نژاد از قدرت و ثروت براي مردم سخن گفت.
وي با اشاره به انتقادهاي صورت گرفته از سياست خارجي دولت احمدي‌نژاد تأكيد كرد: دوست و دشمن سياست خارجي دولت احمدي‌نژاد مؤثر قلمداد مي‌كنند ولي بسيار متأسفم كه موسوي براي كسب قدرت پا روي حقيقت مي‌گذارد.
نماينده مردم تهران در مجلس ادامه داد: براساس مستندات تخلفات اين دولت نسبت به دولت‌هاي گذشته بسيار كمتر بوده است ولي موسوي بازهم كلي‌گويي كرد و حتي به دليل اينكه پاسخي براي مردم نداشت، تمركز خود را نيز داشت از دست مي‌داد.

*فاطمه رهبر:‌ موسوي قادر به پاسخگويي به سؤال‌ها نبود

فاطمه رهبر نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي با اشاره به مناظره تلويزيوني ميرحسين موسوي و احمدي‌نژاد گفت: مشخص بود مطالبي كه موسوي از روي كاغذ مطرح مي‌كند از پيش تعيين‌شده و محورهايي بود كه احتمالا تئوريسين‌هاي وي طرح كردند از سوي وي مطرح مي‌شد.
وي افزود: ميرحسين موسوي سؤالات زيادي را بايد پاسخ مي‌داد كه قادر به پاسخگويي به آن سؤال‌ها نبود و از سوي ديگر احمدي‌نژاد با ارائه مستندات مسائلي را مطرح مي‌كرد كه جاي تعجب داشت كه ميرحسين موسوي اين سياست را در پيش گرفته بود كه خود را از هاشمي و خاتمي دور مي‌كرد. اين در حالي است كه هاشمي و خاتمي در عرصه انتخابات از وي حمايت كرده بودند.
اين نماينده تهران در مجلس شوراي اسلامي در پايان تصريح كرد: مطالبي را كه احمدي‌نژاد مطرح كرد مردم تا حدي از آن خبر داشتند ولي اينكه وي اين مطالب و اطلاعات را با مردم در ميان گذاشت در اثر انتخابات بود و البته هركس كه وارد اين عرصه هم بشود بايد بداند كه خيس هم خواهد شد.

*كوچك زاده: افشا شدگان رئيس جمهور در صدد دادگاهي كردن او برمي آيند

مهدي كوچك‌زاده نماينده مردم تهران و عضو كميسيون اصل 90 مجلس شوراي اسلامي در گفتگو با خبرنگار امور مجلس خبرگزاري فارس با اشاره به افشاگري‌ها و سخنان محمود احمدي‌نژاد كانديداي انتخابات رياست جمهوري دهم در مناظره با موسوي، گفت: علي‌رغم ادعايي كه آقاي موسوي در مناظره شان مبني بر پيروي از خط امام داشتند، براي ما مشخص شد كه چقدر از ديدگاه امام و رهبر معظم انقلاب دور هستند.
وي با تأكيد براينكه رهبر معظم انقلاب مي‌فرمايند رئيس جمهور منتخب نبايد فردي باشد كه از مطرح كردن جنايات صهيونيست‌ها در مجامع بين‌المللي خجالت بكشد، افزود: با اظهارات موسوي نسبت به عملكرد عزتمندانه رئيس جمهور در اجلاس دوربان و طرح هولوكاست مشخص شد كه چه كساني از مطرح كردن جنايات صهيونيست‌‌ها در تريبون‌هاي جهاني مي‌ترسند.
وي گفت: احمدي‌نژاد به‌ حق فرزند راستين امام و انقلاب است و همانطور كه در اين 4 سال خود را فداي ارزشهاي انقلاب كرد و در برابر كانون‌هاي قدرت و ثروت ايستاد،با افشاگري در اين مناظره بار ديگر خود را فدا كرد.
كوچك‌زاده با اشاره به افشاگري مهم احمدي‌نژاد در خصوص تأمين منابع مالي ستادهاي موسوي از سوي برخي كانون‌هاي قدرت و ثروت تأكيد كرد: از آقاي موسوي اين سؤال را داريم كه چه كساني با پول‌هاي هنگفت و هزينه‌هاي فراوان ستادهاي لوكس ايشان را مي‌گردانند؛ مگر به غير از اطرافيان آقاي هاشمي رفسنجاني و ياران شفيق آقاي خاتمي همچون سازمان نامشروع مجاهدين و حزب مشاركت هستند كه رئيس جمهور نام آنها را در مناظره افشا كرد.
وي با اشاره به ذكر خاطره‌ موسوي از حضرت امام مبني براينكه راه قدس از كربلا مي‌گذرد، خطاب به موسوي خاطرنشان كرد: امام هيچگاه نگفت كه اول شكم‌مان سير شود و پس از آن به فلسطينيان كمك كنيم؛ آقاي موسوي جواب دهند كه چرا به چالش كشيدن صهيونيست‌ها با مطرح كردن هولوكاست را افراطي‌گري مي‌خوانند در حالي كه رهبر معظم انقلاب اسلامي بارها فرمودند كه سياست خارجي اين دولت تهاجمي و شعار‌هاي امام و انقلاب را احمدي‌نژاد احيا كرده است؛ آقاي موسوي بدانند كه سياست خارجي جمهوري اسلامي را رهبر انقلاب تعيين مي‌كنند نه فلان كارمند وزارت خارجه.
نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي در ادامه سخنان خود به افشاگري مهم رئيس جمهور از كانون‌هاي قدرت و ثروت و مفسدان اقتصادي اشاره و تأكيد كرد: بنده به عنوان كسي كه در كميسيون اصل 90 بارها اين پرونده‌‌ها را ديده و رسيدگي كرد‌ه‌ام و مي‌گويم افشاگري احمدي‌نژاد كاملاً حقيقت داشت و اعلام مي‌كند كه وي خود را فدا كرد و پيش‌بيني مي‌كنم كه افشا شوندگان عليه رئيس جمهور فداكار اعلام جرم مي‌كنند.
وي در پايان تأكيد كرد: احمدي‌نژاد به‌ حق فرزند راستين امام و انقلاب است و همانطور كه در اين 4 سال خود را فداي ارزشهاي انقلاب كرد و در برابر كانون‌هاي قدرت و ثروت ايستاد، با افشاگري در اين مناظره بار ديگر خود را فدا كرد.

*نيلي: احمدي‌نژاد بغض فروخورده محرومان را فرياد كرد

ميثم نيلي مسئول كميته سياسي ستاد هماهنگي حمايت‌هاي مردمي از احمدي‌نژاد در گفت‌وگو با خبرنگار سياسي خبرگزاري فارس با اشاره به مناظره احمدي‌نژاد و موسوي گفت: در اين مناظره آنچه كه ملت ايران سالها در انتظار آن بودند اتفاق افتاد و آن عبارت بود است ديدن تقابل چرخه قدرت و ثروت در مقابل جريان مردم.
وي افزود: چرخه قدرت و ثروت سالها مانند يك خار در گلوي مردم باقي مانده بود كه احمدي‌نژاد اين جريان را نمايان ساخت و به وضوح در مقابل چشمان مردم ايران ديده شد.
نيلي ادامه داد: در اين مناظره مشخص شد كه 16 سال پيش از اين دولت به هم متصل بوده و علاوه بر آن 8 سال پيش از آن نيز با آن 16 سال مرتبط بوده است و در اين 4 سال در حقيقت احمدي‌نژاد مانند استخوان در گلوي جريان قدرت و ثروت و كساني بوده است كه بر ايران احساس مالكيت مي‌كردند.
وي با بيان اينكه احمدي‌نژاد در اين مناظره به وعده خود عمل كرد ادامه داد: در اين مناظره آقاي موسوي به روشني به مردم پيغام داد كه من امتداد جريان 16 سال قبل از اين دولت هستم.
نيلي تصريح كرد: اگرچه آقاي احمدي‌نژاد در اين مناظره تمام حرفهاي خود را مطرح نكرد اما بغض فروخورده محروماني كه سالها مورد تعدي عناصر فاسد اقتصادي قرار گرفته بودند را فرياد كرد به گونه‌اي كه مردم حتي حرفهاي ناگفته‌ احمدي‌نژاد را نيز به خوبي درك كردند به گونه‌ايي كه قطعاً در قضاوت نهايي، رأي خود را در مقابل جريان قدرت، ثروت، فساد و رانت‌خواري به نمايش خواهند گذاشت.
وي گفت: نفس اين مناظره يك پيروزي براي جبهه عدالت‌خواهي در كشور بود و موسوي در حقيقت در اين مناظره جريان مقابل عدالت‌خواهي را همراهي مي‌كرد و اگرچه ما معتقديم كه آقاي موسوي سلسله جنبان چنين جرياني نبود اما اين اتفاق افتاد.
نيلي در پايان با اشاره به پيروزي قاطع احمدي‌نژاد در اين مناظره خاطرنشان كرد: موج مردمي حمايت از احمدي‌نژاد پس از اين مناظره كه نقطه‌عطف محسوب مي‌شود خود را بيش از پيش نشان خواهد داد.

* ناصر ايماني: اتهام زدن هر دو نفر صحيح نبود

ناصر ايماني فعال سياسي در گفتگو با خبرنگار سياسي خبرگزاري فارس گفت: بنده اين مناظره را زيبنده و شايسته نمي‌دانم. اين نوع صحبت‌ها و اين نوع حرف‌زدن‌ها آن هم توسط شخصيت‌ها و رئيس دولت زيبنده نظام جمهوري اسلامي ايران نيست.
وي افزود: فكر مي‌كنم آن كسي كه در اين مناظره مقداري آسيب ديد نظام بود و اين صرف نظر از صحبت‌هايي كه از سوي احمدي‌نژاد و موسوي مطرح شد.
اين فعال سياسي تصريح كرد: متاسفانه اين نوع برخوردها كه دستاوردهاي سي ساله نظام را در زمان امام و رهبري همه آنها را به هم دوخته و همه را محكوم كنيم و همه را به نوعي داراي مقاصد سود جويانه براي خود بدانيم اين موضوع براي نظام اصلا خوب نبود.
ايماني خاطرنشان كرد: بنده از مناظره و صحبت‌هايي كه ديشب شد متاسف هستم صرف نظر از اينكه حرف‌هايي كه زدند چه كسي زده چه كسي پاسخ داد و چه كسي پاسخ منطقي داده يا نداد. لذا از مناظره اين دو كانديدا مي‌گذرم ولي از صحبت‌ها و نوع برخوردي كه شد فكر مي‌كنم كه اصلا خوب نبود.
وي اظهار داشت: فكر مي‌كنم كه صحبت‌هاي مطرح شده سخيف‌تر از اين بود كه در مورد آن صحبت كنيم.
اين فعال سياسي گفت: در كشورهاي ديگر هم نمي‌آيند افرادي را كه در آنجا حضور ندارند را به فسادهاي بزرگ خود و اطرافيان آنها را متهم كرده و بعد هم بگوييم اين مناظره است.
ايماني ادامه داد: بعد هم بياييم دولت‌هاي قبلي را كه همه همانند اين دولت منتخب ملت بودند و مورد تائيد رهبري در زمان خود بودند همه را متهم كنيم و بعد بگوييم همه جاي دنيا هم همين طور است.
وي افزود: معناي مناظره اين است كه فردي كه در قدرت نيست آمده و برنامه‌هاي دولت موجود را نقد بكند و رئيس آن دولت هم كه يكي از طرف‌هاي مناظره است و پاسخ خود را در خصوص نقدها و عملكردها خود بدهد و اگر جايي هم تصور كند كه اشتباهي داشته بيايد و بگوييد كه در آن جا اشتباه داشتم.
اين فعال سياسي تاكيد كرد: اينكه ما مناظره را تبديل به يك دعواي سياسي كنيم صرف‌نظر از اينكه آن حرف‌هايي كه مطرح مي‌شود حق است يا نيست، صحيح نمي باشد و زدن اين اتهامات زيبنده رئيس يك دولت نيست. لذا وارد حرف‌هايي كه احمدي‌نژاد مطرح كردند نمي شوم، ولي ممكن است درست باشد و يا نباشد. اما اين نوع برخورد كردن براي رئيس جمهور ايران روش مطلوبي نيست. البته موسوي هم بعضا از آن اتهامات زد كه وي هم كار صحيحي نكرد و اگر بخواهد مناظره‌ها در اين روند ادامه داشته باشد، براي كشور مضر است و هيچ فايده‌اي هم ندارد چرا كه به وحدت ملي هم لطمه مي زند.

+ نوشته شده در  88/03/16ساعت 6  توسط | 

مديرعامل باشگاه تراكتورسازي تبريز گفت: خوشحالم كه شكست رقيب‌مان شرايط را براي صعود تراكتورسازي به ليگ برتر فراهم كرد.

ناصر شفق در مورد بازي هفته گذشته اين تيم مقابل مس رفسنجان اظهار داشت: مس تيم قدرتمندي است و در اين مسابقه بازي زيبايي را به نمايش گذاشت. اين تيم در خانه خود خيلي بهتر از ما ظاهر شد.
وي در پاسخ به اين سئوال كه شكست شاهين مقابل داماش چقدر به صعود شما كمك كرد عنوان كرد: حوشحالم كه اين اتفاق افتاده و تراكتورسازي در شرايطي قرار گرفته كه مي‌تواند به ليگ برتر صعود كند.
وي در مورد بازي هفته آينده مقابل آلومينيوم هرمزگان كه به صعود اين تيم به ليگ برتر بستگي دارد، تاكيد كرد: تيم ما در حال حاضر در شرايط بسيار خوبي به سر مي‌برد و هفته آينده بازي بسيار حساسي را پيش رو داريم. اميدوارم بازيكنان نهايت تلاش خود را انجام داده و زمينه صعود تراكتورسازي به ليگ برتر را پس از 8 سال فراهم كنند.
ديدارهاي هفته بيست و ششم و پاياني ليگ دسته يكشنبه هفته آينده برگزار مي‌شود. تراكتورسازي در صدر اين گروه قرار دارد و با پيروزي برابر آلومينيوم هرمزگان مي‌تواند به ليگ برتر صعود كند.

+ نوشته شده در  88/03/13ساعت 13  توسط | 

مدير كل تربيت بدني آذربايجان ‌شرقي گفت: شش امتياز آذربايجان را صاحب دو تيم در سطح اول فوتبال مملكت مي‌كند.‌

غلامحسين فخاري بعد از ظهر امروز در گفتگو با خبرنگاران ورزشي افزود: در حال حاضر شرايط براي صعود هر دو تيم تراكتورسازي و شهرداري به ليگ برتر فوتبال باشگاه‌هاي كشور مهياست و شش امتياز آذربايجان را صاحب دو تيم در سطح اول فوتبال مملكت مي‌كند.
وي اضافه كرد: از آنجايي‌كه سرنوشت هر يك از اين دو تيم در دست خودشان بوده و مي‌توانند در دو بازي باقي مانده خود با كسب شش امتياز به طور مستقيم و يا در مرحله پلي‌اف به ليگ برتر صعود كرده و آذربايجان را صاحب دو تيم در سطح اول فوتبال مملكت كنند.
وي با بيان اينكه تحقق اين هدف عزم همه جانبه را مي‌طلبد، اظهارداشت: در اين راستا هدف بازيكنان و كادر فني اين تيم‌ها و مديريت تربيت بدني آذربايجان‌شرقي، كسب دو يا حداقل يك سهميه از سه سهميه صعود به ليگ برتر است كه در اين راه نبايد از كوچك‌ترين حمايت‌ها نيز چشم پوشي كرد.
فخاري با تاكيد بر اينكه هم اكنون تمام امكانات براي صعود هر دو تيم تراكتور و شهرداري به ليگ برتر در سطح استان فراهم شده است، خاطرنشان كرد: بازيكنان اين تيم‌ها بايد با غيرت و تمام توان در بازي‌هاي باقي مانده حاضر شده و تنها براي برد به ميدان بروند.
وي درباره وضعيت تيم فوتبال پتروشيمي نيز گفت: اين تيم اگر با بدشانسي مواجه نمي‌شد اكنون يكي از بخت‌هاي مسلم صعود به ليگ برتر بود اما بايد توجه داشت كه تاكنون نيز اين تيم يك دست و منسجم نتايج بسيار جالبي را در نخستين سال حضور خود در ليگ دسته يك به دست آورده است.
وي اظهار اميدواري كرد، تيم پتروشيمي تبريز با انگيزه بالا بازي‌هاي باقي مانده را انجام داده و حداقل جايگاه سوم جدول رده بندي را از آن خود كند.
مديركل تربيت بدني آذربايجان‌شرقي همچنين از جفاي مديران كارخانه در مورد تيم فوتبال ماشين‌سازي انتقاد كرد و با قدرداني از حمايت‌هاي استاندار آذربايجان شرقي از اين تيم، گفت: بازيكنان ماشين سازي با انجام بازي‌هاي خوب و نتيجه بخش در هفته‌هاي اخير تقريباً خود را از خطر سقوط به دسته پايين نجات داده‌اند و اين همان پاسخ مثبت بازيكنان به حمايت‌هاي استاندار است.

+ نوشته شده در  88/03/13ساعت 11  توسط | 

معاون سياسي ـ امنيتي استاندار‌ آذربايجان شرقي گفت: سه نامزد انتخابات رياست جمهوري در قالب سفر انتخاباتي به تبريز سفر مي‌كنند.‌

اكبر غفاري ظهر امروز در جمع خبرنگاران افزود: شنبه هفته آينده آقاي محسن رضايي، يكشنبه هفته آينده آقاي احمدي‌نژاد و دوشنبه آقاي كروبي به تبريز سفر مي‌كنند.
وي ادامه داد: خوشبختانه شرايط استان مهياي پذيرايي از اين نامزدهاي انتخاباتي است و همان طوري كه در سفر يكي از نامزدهاي رياست جمهوري به تبريز نيز خوشبختانه هيچ مسئله امنيتي پيش نيامد.
غفاري در پاسخ به سئوال خبرنگار فارس كه در خصوص وقوع تخلفات انتخاباتي پرسيد، اظهار داشت: با وجود اينكه به مسئولان ستادهاي مختلف تبليغاتي نامزدهاي رياست جمهوري تذكرات مختلفي داده شده است ولي خوشبختانه تاكنون پرونده تخلفاتي خاصي تنظيم نشده است.
وي با بيان اينكه در دور نهم انتخابات رياست جمهوري در آذربايجان شرقي ميزان مشاركت مناسب نبود، گفت: آنچه كه بين تمام نامزدهاي انتخاباتي هدف مشترك تعريف شده است، جلب مشاركت حداكثري در استان مي‌باشد تا ميزان مشاركت در اين استان افزايش يابد.
معاون سياسي ـ امنيتي استاندار‌ آذربايجان شرقي افزود: بحث پايين بودن ميزان مشاركت در كلانشهرها موضوعي است كه بايد پس از اين دوره از انتخابات مورد بررسي تخصصي از سوي كارشناسان جامعه‌شناسي قرار گيرد تا دلايل موشكافي شود.
غفاري تاكيد كرد: در اين دوره از انتخابات با توجه به استقبال مردم از سفرهاي انتخاباتي نامزدهاي رياست جمهوري پيش‌بيني مي‌كنيم ميزان مشاركت بالاي 50 درصد باشد.
وي به نتايج برخي از نظرسنجي‌هاي اشاره كرد و افزود: نتايج برخي از اين نظرسنجي‌ها فضايي است چرا كه رقم‌هايي اعلام مي‌شود كه غيرقابل باور است.

+ نوشته شده در  88/03/12ساعت 16  توسط | 

رئيس ستاد انتخابات‌ آذربايجان شرقي از تاييد شدن صلاحيت 13 نفر از داوطلبان انتخابات مياندوره‌اي مجلس شوراي ايلامي در حوزه انتخابيه ورزقان خبر داد.‌

اكبر غفاري ظهر امروز در جمع خبرنگاران افزود: در اين مرحله از انتخابات 17 نفر داوطلب شده بودند كه از اين تعداد 13 نفر تاييد صلاحيت شدند.
وي ادامه داد: چهار نفر داوطلب رد صلاحيت شده نيز افرادي هستند كه در مرحله اول انتخابات هشتمين دوره مجلس شوراي اسلامي از حوزه‌هاي انتخابيه ديگري رد صلاحيت شده بودند.
معاون سياسي ـ امنيتي استاندار‌ آذربايجان شرقي اضافه كرد: دو نفر از اين رد صلاحيت شدگان از سوي شوراي نگهبان در حوزه‌هاي انتخابيه خارج از آذربايجان شرقي و دو نفر نيز در حوزه‌هاي انتخابيه داخل استان در مرحله اول ثبت نام كرده بودند كه در آن دوره نيز نتوانسته بودند از شوراي نگهبان صلاحيت خود را دريافت كنند.
غفاري جمعيت شهرستان ورزقان را 48 هزار و 112 نفر خواند و افزود: از اين تعداد 30 هزار و 493 نفر واجد شرايط راي دادن هستند.
وي اظهار داشت: بر‌اساس قانون تنها كساني مي توانند در انتخابات ميان دوره‌اي مجلس شركت كنند كه اولا در مرحله اول در همان حوزه انتخابيه راي داده بودند ثانيا كساني كه اصلا در مرحله قبل در انتخابات مجلس هشتم شركت كرده بودند.
وي در خصوص زمان تبليغات نامزدهاي انتخابات ميان دوره‌اي مجلس شوراي اسلامي حوزه انتخابيه ورزقان نيز اظهار داشت: نامزدها مي‌توانند از ساعت 24 چهاردهم خرداد ماه امسال تا ساعت 8 صبح روز 21 خرداد كار تبليغاتي انجام دهند.
رئيس ستاد انتخابات استان آذربايجان شرقي افزود: 91 شعبه كار اخذ آراي مردم شهرستان ورزقان را بر عهده خواهند گرفت كه از اين تعداد 42 شعبه ثابت و 49 شعبه نيز سيار مي‌باشد.
وي در خصوص اقدامات صورت گرفته در اين شهرستان براي برگزاري انتخاباتي سالم و رقابتي گفت: تمام تدابير لازم اتخاذ شده است تا زمينه حضور مردم و برگزاري انتخاباتي سالم فراهم شود.

+ نوشته شده در  88/03/12ساعت 16  توسط | 

نساجي مازندران

استيل آذين

شهيد وطني قا ئمشهر

شهرداري تبريز

آلومينيوم اراک

تختي تبريز

سپاهان نوين

پتروشيمي تبريز

صفا ئيه

گل گهر سيرجان

صنعت نفت آبادان

اختصاصي گل گهر

شهرداري زنجان

مقاومت بسيج فارس

کارگران زنجان

هما تهران

شهرداري بندرعباس

اختصاصي هما

کوثر لرستان

مهرکام پارس

تختي خرم آباد

تراکتورسازي تبريز

آلومينيوم هرمزگان

اختصاصي تراکتورسازي

تربيت يزد

ماشين سازي تبريز

شهيد نصيري يزد

نيروي زميني تهران

مس رفسنجان

اختصاصي نيروي زميني

شاهين اهواز

شموشک نوشهر

تختي اهواز

شاهين پارس جنوبي

ديهيم اهواز

شهيد بهشتي بوشهر

شيرين فراز کرمانشاه

اتکاء گلستان

آزادي کرمانشاه

پيام مخابرات فارس

داماش لرستان

حافظيه شيراز

+ نوشته شده در  88/03/12ساعت 10  توسط | 

تيم فوتبال تراكتورسازي تبريز براي صعود به ليگ برتر بايد در هفته آخر تلاش كند.

تراكتورسازي امروز در رفسنجان مقابل ميزبان خود مس رفسنجان به نتيجه بهتر از تساوي بدون گل دست نيافت تا هوادراران اين تيم براي صعود به ليگ برتر يك هفته ديگر منتظر بمانند.
در ديگر بازي حساس اين گروه شاهين پارس جنوبي كه به همراه تراكتورسازي شانس صعود به ليگ برتر به حساب مي‌آيد در لرستان مقابل داماش اين شهر شكست خورد تا اميدهايش براي صعود به ليگ برتر كمرنگ شود.

نتايج ديدارهاي انجام شده گروه "ب ":

*شموشك نوشهر 2 - شيرين‌فراز كرمانشاه 2
*مس رفسنجان صفر - تراكتورسازي تبريز صفر
*ديهيم اهواز يك - تربيت يزد 2
*داماش لرستان 2 - شاهين پارس‌جنوبي صفر
*اتكا گلستان صفر - پيام مخابرات فارس يك
*آلومينيوم هرمزگان 5 - شاهين اهواز صفر
*ماشين‌سازي تبريز صفر - نيروي زميني تهران 3

جدول رده بندي گروه "ب " تا پايان هفته بيست و پنجم:
1-تراكتورسازي تبريز 51 امتياز
2-شاهين‌پارس‌جنوبي 50 امتياز
3- مس رفسنجان 43 امتياز
.
.
.
.
13- ديهيم اهواز 18 امتياز
14- شاهين اهواز 18 امتياز

* در گروه "الف " نيز استيل آذين با تساوي مقابل كوثر لرستان به ليگ برتر صعود كرد و شهرداري تبريز مقابل ميزبان خود مقاومت بسيج فارس شكست خورد و به مرحله پلي آف صعود كرد.

نتايج مسابقات گروه "الف " :

*استيل آذين صفر - كوثر لرستان صفر (استيل آذين به ليگ برتر صعود كرد)
*مقاومت بسيج فارس 2- شهرداري تبريز يك
*آلومينيوم اراك 2 - هما تهران يك
*پتروشيمي تبريز 4 - شهرداري زنجان 2
*صنعت نفت آبادان صفر - نساجي مازندران صفر
*مهركام پارس تهران 2 - سپاهان‌نوين اصفهان 4
*شهرداري بندرعباس يك - گل گهر سيرجان 2

جدول رده‌بندي گروه "الف "

1- استيل آذين 52 امتياز
2- شهرداري تبريز 45 امتياز
3- آلومينيوم اراك 45 امتياز
.
.
.
.
.
13- هما تهران 21 امتياز
14-شهرداري زنجان 16 امتياز

+ نوشته شده در  88/03/12ساعت 7  توسط | 

مشكلات جايگاه‌هاي CNG در آذربايجان شرقي با حضور مسئولان بررسي شد.‌

مجتبي فوقي با بيان اين كه هم اكنون 57 جايگاه عرضه CNG (تك منظوره و دومنظوره) در شهرهاي مختلف اين استان فعال است، افزود: با توجه به سابقه فعاليت شركت گاز آذربايجان شرقي، تلاش براي احداث و بهره‌برداري از جايگاه عرضه گاز طبيعي فشرده در اين استان چشمگير بوده است.
وي تصريح كرد: در دوسال گذشته تاكنون 20 جايگاه دومنظوره و 22 جايگاه تك‌منظوره در نقاط مختلف استان داير شده است كه گازرساني بيش از 50 هزار خودرو گازسوز را انجام مي‌دهند ضمن آنكه تلاش براي افزايش شمار اين جايگاه‌ها در نقاط مختلف استان ادامه دارد.
فوقي همچنين از بهره‌برداري 10 جايگاه تك‌منظوره در نيمه نخست امسال خبر داد و اظهار داشت: با توجه به افزايش خودروهاي گازسوز در استان همچنين ارائه خدمات به خودروهاي گازسوز عبوري، 10 جايگاه تك‌منظوره در سه ماهه نخست و سه ماهه دوم امسال احداث و راه‌اندازي خواهد شد.
فوقي درباره زمان سوخت‌گيري خودروها گفت: زمان سوخت‌گيري از 150 دقيقه به 15 دقيقه رسيده است كه با بهره از جايگاه‌هاي جديد اين زمان نيز كوتاه‌تر خواهد شد كه اين نيز حركتي در راستاي اجراي هرچه بيشتر تكريم ارباب رجوع است.
تعداد جايگاه‌هاي گازدار و بهره‌برداري شده (درحال استفاده) به ترتيب 67 و 57 مورد بوده و مجموع قراردادهاي منعقده با اين شركت به 103 مورد رسيده است.

+ نوشته شده در  88/03/12ساعت 7  توسط | 
پژوهشگران می گویند: مصرف مكمل های خوراكی حاوی رنگدانه موجود در گوجه فرنگی خطر بروز حملات قلبی و مغزی را در افراد كاهش می دهد.

پژوهشگران در نشست انجمن قلب و عروق بریتانیا (British Cardiovascular Society ) اعلام كردند: مصرف مكمل های خوراكی گوجه فرنگی كه حاوی مقدار فراوان رنگدانه لایكوپن است ، خطر ابتلا به بیماری های قلبی عروقی و سكته مغزی را در افراد كاهش می دهد.

پژوهشگران دانشگاه كمبریج  با بررسی 150 بیمار قلبی متوجه شدند: مصرف مكمل های حاوی لایكوپن باعث كاهش چشمگیر میزان اكسید شدن  چربی های زیانبار خون می شود كه این امر به حفظ سلامت قلبی و مغزی افراد كمك می كند.

لایكوپن نوعی تركیب آنتی اكسیدان موجود در پوست گوجه فرنگی است كه نقش آن در پیشگیری از بیماری های قلبی ، مغزی و سرطان مشخص شده است.
+ نوشته شده در  88/03/11ساعت 15  توسط | 
ستاد مراسم بزرگداشت ارتحال حضرت امام خمینی برنامه های بیستمین سال رحلت ملکوتی بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران را اعلام کرد. 

مراسم ویژه شب چهاردهم خرداد، شامل اقامه نماز مغرب و عشا به امامت حجت الاسلام حاج سید حسن خمینی ، اجرای مراسم عزاداری و نوحه خوانی و سپس سخنرانی حضرت آیت الله هاشمی رفسنجانی ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام است.

مراسم ویژه  14 خرداد، روز میثاق با امام و بیعت با رهبری، ساعت 9 صبح در جوار مرقد مطهر و منـور حضرت امام (ره) برگزار می شود.

مراسم ویژه شب پانزدهم خرداد ، پس از اقامه نماز جماعت مغرب و عشا، عزاداری و نوحه خوانی و سپس سخنرانی آیت الله محمد امامی کاشانی است.

مراسم ویژه 15 خرداد هم از ساعت 10:30 صبح  در حرم مطهر حضرت امام و سخنرانی یکی از شخصیت های کشور برگزار می شود.
+ نوشته شده در  88/03/11ساعت 14  توسط | 

مدير كل تعاون آذربايجان شرقي از شتاب‌بخشي به اجراي طرح مسكن مهر در كلانشهر تبريز خبر داد.

محمدمهدي اعلايي پيش از ظهر امروز در حاشيه جلسه مشترك شوراي برنامه‌ريزي استان و كميته برنامه‌ريزي شهرستان سراب در گفتگو با خبرنگاران افزود: به دنبال پيگيري‌هاي مستمر استاندار آذربايجان شرقي و اتخاذ تصميم‌هاي قاطع مبني بر تسريع در اجراي پروژه مسكن مهر در كلانشهر تبريز خوشبختانه در روزهاي گذشته اقدامات چشمگيري انجام شد.
وي ادامه داد: اختصاص 600 هكتار از اراضي شهر جديد سهند به اجراي پروژه مسكن مهر روح دوباره‌اي به اجراي اين طرح در استان دميد.
اعلايي در خصوص ويژگي‌هاي اراضي جديد واگذار شده به مسكن مهر اظهار داشت: نزديكي اين زمين‌ها به شهر جديد سهند، وجود خدمات اوليه از قبيل آب، برق، گاز، تلفن و راه آسفالت در مجاورت اين زمين‌ها، چشم‌انداز بسيار زيبا مشرف به باغ‌هاي اسكو مرغوبيت اين زمين‌ها را بسيار بالا برده است.
وي در ادامه خطاب به متقاضيان مسكن مهر كلانشهر تبريز تاكيد كرد: متقاضياني كه با پرداخت هزينه آماده‌سازي، تكميل پرونده كرده‌اند، در اولويت واگذاري اين واحدهاي مسكوني قرار دارند.
مدير كل تعاون آذربايجان شرقي افزود: با آغاز مراحل عمليات اجرايي واحدهاي مسكن مهر در روزهاي آتي، خبرهاي خوشي در خصوص روند واگذاري اراضي به تعاوني‌ها اعلام خواهد شد.
وي در ادامه با تقدير از توجه مديريت عالي استان در خصوص مسكن مهر اظهار داشت: خوشبختانه توجه شخص آقاي استاندار منجر به گشايش قابل توجه در مسير مسكن مهر كلانشهر تبريز شد كه اميدواريم به زودي متقاضيان مسكن مهر در كلانشهر تبريز شاهد آماده‌سازي زمين و احداث اين واحد‌ها باشند.

+ نوشته شده در  88/03/11ساعت 14  توسط | 

‌در جريان سفر استاندار آذربايجان شرقي به منطقه مهربان، ‌مشكلات‌ مردم اين منطقه بررسي شد.

احمد علیرضابيگي، استاندار استان آذربايجان شرقي به همراه جمعي از روساي سازمان‌ها و مديران كل استان براي ديدار با مردم و بررسي مسائل و مشكلات مردم منطقه مهربان شامگاه يك‌شنبه وارد شهر مهربان شد و در ميدان جمهوري اسلامي مورد استقبال امام جمعه مهربان، نماينده شهرستان سراب و مهربان در مجلس شوراي اسلامي، فرماندار شهرستان سراب، مسئولان منطقه و اقشار مختلف مردم منطقه و شهرهاي، شربيان، دوزدوزان و روستاهاي تابعه قرار گرفت.
ديدار مردمي استاندار آذربايجان شرقي و مديران استاني در شهرستان مهربان كه براي بررسي مشكلات و كمبودها صورت گرفت تا ساعت يك بامداد به طول انجاميد.
اهالي منطقه مهربان در هنگام ورود استاندار آذربايجان شرقي و هئيت همراه به شهر مهربان با شعارهاي انقلابي در حمايت از دولت احمدي‌نژاد و سپاس از زحمات مديران استاني وي را تا مسجد جامع همراهي كردند.
با آغاز جلسه ملاقات مردمي و ديدار چهره به چهره مردم با استاندار و مديران كل استاني، اين جلسه تا ساعت يك بامداد ادامه يافت به طوري كه تمام افرادي كه خواهان ملاقات با استاندار و مديران ارشد استان بودند، موفق به طرح مشكلات خود با استاندار و مديران استاني شدند و گوشه‌اي از سادگي و صميميت سفرهاي استاني رئيس جمهور و هيئت دولت را در جريان ديدار استاندار آذربايجان شرقي و مديران استاني به عينه مشاهده كردند.
افرادي كه موفق به ديدار چهره به چهره با استاندار آذربايجان شرقي شده بودند،در مهربان اعلام كردند كه باور نمي‌كردند به همين راحتي مي‌توانند استاندار و مديران استاني را ملاقات كنند.
يكي از مردم منطقه مهربان گفت: از اينكه شعار حذف فاصله مردم و مسئولان را در عمل مشاهده مي‌كنيم، شگفت‌زده شده‌ايم.
قاسم وفادار تصريح كرد: دولت نهم بنيانگذار راه و رسمي شد كه مردم مزه عدالت را چشيدند و مهروزي به عنوان شاخصه دولت نهم به منصه ظهور رسيد.
رضا شهرنيا نيز در اين زمينه گفت: ساده‌زيستي و بي‌تكلف بودن مسئولان را ما با سفر استاندار به عنوان نماينده ارشد دولت در استان به عينه مشاهده كرديم و اين براي ما بسيار دلگرم كننده بود.
وي اين سركشي‌ها در حل مشكلات مردم در مناطق مختلف كارگشا خواند و گفت: با اين ديدارهاي مردمي خواهيم توانست رفع كمبودها و نواقص مشكل‌ساز كه گاهي باعث كوچ اجباري مي‌شود را برطرف كرد.
ممانعت استاندار از تهيه شام براي ميهمانان استاني كه جمعي از مديران استانداري و مديران كل استاني بودند باعث شد كه مديران استاني در ساعت يك بامداد حتي بدون صرف شام مهربان را ترك كنند.

+ نوشته شده در  88/03/11ساعت 14  توسط | 

دستگيري سارقان بانك ملي شهر جديد سهند، كشف مقادير زيادي كالاي قاچاق و ... از اهم اخبار حوادث آذربايجان شرقي است.

فرمانده انتظامي شهرستان اسكو گفت: سارق حرفه‌اي بانك ملي شهر جديد سهند آذربايجان شرقي دستگير شد.
يعقوب حاذق افزود: طي تماس تلفني با مركز فوريت‌هاي پليس 110 اطلاع حاصل شد كه بانك ملي شعبه شهر جديد سهند واقع در محله سه مورد دستبرد واقع شده كه بلافاصله اكيپ عملياتي در محل حاضر و مشاهده كردند كه سارق يا سارقان شبانه وارد بانك شده و لوازم بانكي از قبيل دو دستگاه مانيتور ‏LCD‏ ، يك دستگاه اسكنر و يك دستگاه آيفون تصويري به ارزش تقريبي 500 هزار تومان را به سرقت برده‌اند.‏
وي گفت: كارآگاهان آگاهي شهرستان وارد عمل شده و بعد از بررسي‌هاي كارشناسي اعلام كردند، به دليل عدم رعايت موارد امنيتي در بانك سارق به آساني وارد بانك شده و اقدام به سرقت كرده است.‏
حاذق تصريح كرد: سرانجام پس از چندين روز كار شبانه‌روزي و بررسي صحنه وقوع سرقت و آثار بر جاي مانده و تحقيقات محلي انجام يافته و تحقيقات گسترده در راستاي شناسايي سارق و پس از عمليات تعقيب و مراقبت در استان تهران و شهرستان كرج نهايتاً فردي به نام «سهيل- ب» اهل كرج و ساكن شهر جديد سهند دستگير و در تحقيقات به عمل آمده به سرقت بانك اعتراف و اموال مسروقه از وي كشف شد.

*اقدامات پليسي منجر به دستگيري چند سارق شد
رئيس پليس آگاهي فرماندهي انتظامي استان آذربايجان شرقي از دستگيري چندين سارق حرفه‌اي خبر داد.‏
قنبر مداحي افزود: در يك عمليات پليسي سارق به نام «صالح- ز» 28 ساله ساكن سردرود پس از تعقيب و مراقبت به اتهام سرقت موتورسيكلت شناسايي و دستگير شد.‏
وي اضافه كرد: نامبرده در بازجويي به سرقت 25 دستگاه انواع موتورسيكلت اعتراف و با تشكيل پرونده به مرجع قضايي معرفي شد.
رئيس پليس آگاهي استان آذربايجان شرقي همچنين خاطرنشان كرد: سارق به نام «رحيم- ر» در آخمقيه تبريز با راهنمايي شاكي به اتهام سرقت از داخل خودرو شناسايي و دستگير شد كه در تحقيقات به عمل آمده به پنج فقره سرقت از داخل خودرو اعتراف و روانه دادگاه شد.‏
مداحي به دستگيري چندين سارق ديگر در تبريز اشاره و گفت: پنج سارق ديگر در حين سرقت توسط ماموران گشت آگاهي دستگير و با تشكيل پرونده به مرجع قضايي معرفي شدند.‏

*اتصال برق فشار قوي، دو نفر را روانه بيمارستان كرد
بي‌احتياطي در هنگام كار در يك ساختمان نيمه‌تمام، باعث اتصال برق و مصدوميت دو نفر شد.
‌در حادثه‌اي كه در شهرك ياغچيان تبريز روي داد به علت بي‌احتياطي و عدم رعايت اصول ايمني هنگام جابه‌جايي يك شاخه ميلگرد توسط كارگر و مالك ساختمان باعث برخورد آن با سيم برق فشار قوي گرديد كه سوختگي‌ دست‌ها و پاهاي اين دو نفر را به دنبال داشت. ماموران اورژانس تبريز با حضور در محل حادثه، مصدومان را كه 64 و 27 سال سن دارند به مراكز درماني منتقل كردند.

*دستگيري اتباع خارجي از شبستر
فرمانده انتظامي شهرستان شبستر از شناسايي هشت تبعه خارجي در اين شهرستان خبر داد.‏
رضا اميني گفت: در پي اطلاع‌ از طريق فوريت‌هاي پليس 110 مبني بر اينكه خودروهاي سواري در محور «صوفيان- تسوج» اقدام به حمل اتباع خارجي به صورت غيرمجاز مي‌كنند، موضوع در دستور كار پليس كلانتري اين شهرستان قرار گرفت.‏
وي افزود: در اين خصوص گشت كلانتري با حضور در ورودي شبستر از سمت صوفيان به يك دستگاه خودروي سواري پژو كه به سمت تسوج در حركت بود، مشكوك شده و اين خودروي را به رانندگي «يعقوب- م» اهل و ساكن صوفيان در خروجي شهر متوقف و در بررسي مشاهده شد كه حامل پنج تبعه پاكستاني و سه تبعه افغاني است.‏
‌اميني افزود: تلاش براي باز گرداندن اين اتباع خارجي به كشور متبوع‌ خود كه به صورت غيرمجاز وارد خاك استان شده بودند، ادامه دارد.

*كشف مقادير زيادي كالاي قاچاق شبستر
فرمانده انتظامي شهرستان شبستر همچنين از كشف مقادير زيادي كالاي قاچاق در اين شهرستان خبر داد و اظهار داشت: ماموران كلانتري 12 صوفيان از توابع شبستر ‌حين گشت‌زني به يك دستگاه خودروي وانت نيسان در خيابان ستارخان مشكوك شده و خودرو را متوقف كردند.
رضا اميني افزود: در بازرسي اين خودرو تعداد هزار و 911 ثوب بلوز زنانه، 379 عدد كيف خارجي زنانه و 40 رول پارچه خارجي كشف و راننده به نام «جعفر- ع» و سرنشين به نام «محمدرضا- پ» هر دو اهل و ساكن صوفيان دستگير و به جرم حمل كالاي قاچاق به مراجع قضايي معرفي شدند.‏
وي همچنين از فوت يك فرد 30 ساله به هويت «بهلول- خ» در اين شهرستان خبر داد و گفت: ماموران انتظامي از طريق مركز اوژانس شبستر اطلاع حاصل كردند كه شخصي در اورژانس فوت كرده و بلافاصله به محل مورد نظر اعزام و در بررسي مشخص شد، متوفي در حين كار در يك ساختمان نيمه‌كاره از طبقه سوم سقوط كرده و فوت شده است.‏

+ نوشته شده در  88/03/11ساعت 0  توسط | 

سرمربي تيم فوتبال تراكتورسازي تبريز گفت: به عنوان تيم اول به رقابت‌هاي ليگ برتر صعود خواهيم كرد.

فراز كمالوند در مورد بازي مقابل مس رفسنجان اظهار داشت: تمام بازي‌ها براي ما حساس است اين ديدار به دليل اينكه به صعود تيم تراكتورسازي بستگي دارد، حساس تلقي ‌شده و مسابقه بعدي از اين بازي نيز حساس‌تر خواهد بود.
وي در پاسخ به اين سئوال كه چه اندازه شانس صعود به ليگ برتر داريد، تاكيد كرد: تصور من اين است كه اگر اتفاق خاصي رخ ندهد، تراكتورسازي به عنوان تيم اول در ليگ برتر خواهد بود.
سرمربي تيم فوتبال تراكتورسازي ادامه داد: موقعيت ما به دليل اينكه در بازي رو در رو مقابل شاهين به نتايج بهتري رسيده‌ايم، مناسب‌تر است و در تفاضل گل هم 10 گل با شاهين اختلاف داريم.
كمالوند در مورد حاشيه‌هاي پيرامون او و تيم تراكتورسازي عنوان كرد: مسائل حاشيه‌اي به طور طبيعي در روند كار تاثير‌گذار است، اما من به شاخصه تمركز خود را روي بازي‌هاي آينده گذاشته‌ و سعي مي‌كنم به مسائل حاشيه‌اي زياد فكر نكنم.
وي تاكيد كرد: هركسي كه به دنبال مسائل حاشيه‌اي باشد تمركز خود را از دست مي‌دهد و در نتيجه‌گيري نمي‌تواند موفق باشد. به نظر من در اين شرايط حساس بايد فقط به فوتبال فكر كرد.
براساس اين گزارش، ديدار تيم‌هاي تراكتورسازي تبريز و مس رفسنجان از هفته بيست ‌و ‌پنجم ليگ دسته اول فردا در رفسنجان برگزار مي‌شود.

+ نوشته شده در  88/03/11ساعت 0  توسط | 

معاون عمراني استاندار آذربايجان ‌شرقي از تكميل پروژه راه‌آهن ميانه ـ بستان‌آباد تا پايان امسال خبر داد.

 اين پروژه در امتداد راه‌آهن دو خطه تبريز ـ ميانه است كه با اختصاص اعتبارات ويژه امسال تا بستان‌آباد به بهره‌برداري مي‌رسد.
وي ادامه داد: كلنگ احداث اين پروژه سال 1380 زمين زده شده بود كه به دليل تاخير در اختصاص اعتبارات تا پيش از دولت نهم معطل مانده بود.
معاون استاندار آذربايجان ‌شرقي اضافه كرد: اين راه‌آهن قرار بود پنج ساله به اتمام برسد كه متاسفانه در زمان آغاز دولت نهم تنها 30 درصد پيشرفت فيزيكي داشت.
اشرف‌نيا در خصوص اعتبارات اين پروژه اظهار داشت: اعتبارات اين پروژه از 80 ميليارد ريال پيش از دولت نهم به 480 ميليارد ريال رسيده است.
معاون عمراني استاندار آذربايجان ‌شرقي اضافه كرد: با پيگيري نمايندگان مجلس اعتبار اين پروژه ملي با رشدي چشمگير يك هزار و 500 ميليارد ريال براي سال 88 پيشنهاد شد كه در نهايت يك هزار و 300 ميليارد ريال تصويب شد.
وي با بيان اينكه اختصاص اين رقم شوق و رغبت پيمانكاران براي تكميل پروژه را دوچندان كرده است، افزود: در حال‌ حاضر راه‌آهن دو خطه تبريز ـ ميانه 53 درصد پيشرفت فيزيكي دارد و در صورت تخصيص چنين اعتباراتي كل پروژه سه ساله تكميل مي‌شود.
معاون عمراني استاندار طول كل پروژه را 200 كيلومتر خواند و گفت: در صورت تكميل راه‌آهن تبريز ـ ميانه هموطنان مي‌توانند با قطار در كمتر از 8 ساعت مسير تبريز تا تهران را طي كنند.
وي در ادامه تصريح كرد: با توجه به اينكه اين مسير دو خطه طراحي و احداث مي‌شود با هماهنگي‌هاي انجام شده بين استان زنجان اميدواريم ادامه اين خط راه آهن نيز دو خطه باشد.

+ نوشته شده در  88/03/10ساعت 12  توسط | 

معاون عمراني استاندار آذربايجان ‌شرقي گفت: نخستين پايگاه امداد هوايي در شمال‌غرب كشور در محل فرودگاه تبريز به بهره‌برداري مي‌رسد

محمد اشرف‌نيا ظهر امروز در جمع خبرنگاران افزود: براي آماده‌سازي آشيانه و خريداري بالگرد امدادي 200 ميليارد ريال هزينه شده‌ است.
وي ادامه داد: محل موقت اين آشيانه در فرودگاه تبريز است ولي محل اصلي در موقعيت سعيدآباد مي‌باشد.
اشرف‌نيا با بيان اينكه پايگاه امداد هوايي تبريز علاوه بر استان آذربايجان ‌شرقي به استان‌هاي شمال‌غرب كشور نيز سرويس مي‌دهد، اضافه كرد: براي خريداري بالگرد MI17 ، 25 نفري ساخت كشور روسيه بيش از 10 ميليارد ريال هزينه شده است.
وي ابراز اميدواري كرد: با راه‌اندازي اين مركز تبريز به عنوان قطب امدادي شمالغرب كشور محسوب شود.
وي ادامه داد: به دليل سخت‌گذر‌ بودن مناطق مختلف در اين استان به ويژه در ايام سرد سال، پايگاه امداد هوايي راه‌اندازي مي‌شود.
اين گزارش حاكي است، آذربايجان‌شرقي داراي 3 ميليون و 600 هزار نفر جمعيت است كه در 19شهرستان اقامت دارند. اين استان در بيش از پنج ماه از سال داراي دماي زير صفر بوده و اين امر به صعب العبور شدن اغلب مناطق كوهستاني آن منجر مي‌شود.

+ نوشته شده در  88/03/10ساعت 12  توسط | 

آخرين رده‌بندي برترين ركابزنان بخش جاده از سوي فدراسيون جهاني با صعود دوچرخه‌سواران ايراني در بخش انفرادي و قرار گرفتن قادر ميزباني در صدر آسيا اعلام شد.

در اين رده‌بندي كه امتيازات ركابزنان كشورمان در دومين دوره تور بين‌المللي رياست جمهوري ايران و حضور دو تيم باشگاهي كشورمان در تورهاي بين‌المللي آسيا محاسبه شده، قادر ميزباني ركابزن تبريزي با 5/217 امتياز و هفت پله صعود در صدر برترين ركابزنان آسيا ايستاده است.
آيمان بن حسنين ركابزني از تونس با 66/179 و عبدالباسط حناچي از تيم دوحه قطر با 165 امتياز هر كدام با يك پله تنزل رتبه‌هاي دوم و سوم را دارند.
امير زرگري از ايران با 102 امتياز از رتبه 19 به رتبه هشتم ارتقا رنكينگ يافت، مهدي سهرابي از تيم پتروشيمي تبريز نيز كه در ماه گذشته در رنكينگ حضور نداشت در اين ماه در جايگاه سي ام قرار گرفت‌، حسين جهانبانيان ركابزن تبريزي با 32 امتياز رتبه 35 را دارد و حسين عسگري از رتبه 144 به چهل و سوم صعود كرد و در اين رده بندي احد كاظمي ركابزن تبريزي شصت و يكم است.
در بخش بهترين تيم‌هاي باشگاهي تيم دوحه قطر با 66/518 امتياز اول است.
تيمي از ونزوئلا با 335 امتياز دوم است و تيم كرولو با 228 امتياز عنوان سوم را دارد تيم پتروشيمي تبريز نماينده ايران نيز با ارتقا امتياز خود به 144 همچنان عنوان چهارم را در رده بندي ماه مي از آن خود دارد در اين رده‌بندي تيم دانشگاه آزاد با يك پله سقوط چهاردهم است.

+ نوشته شده در  88/03/10ساعت 12  توسط | 

معاون سياسي ـ امنيتي استاندار آذربايجان ‌شرقي از برگزاري بيست و چهارمين دوره تور بين‌المللي دوچرخه‌سواري آذربايجان در تير امسال خبر داد.

اكبر غفاري بعد از ظهر امروز در نخستين جلسه ستاد تور بين‌المللي دوچرخه‌سواري آذربايجان گفت: با توجه به قدمت طولاني اين تور تلاش خواهيم كرد ضمن ارتقا جايگاه تور در سطح بين‌المللي در خارج از مرزهاي كشورمان برگزار كنيم.
وي با اشاره به اهميت و ويژگي امسال تور بين‌المللي خاطر نشان كرد: امسال براي نخستين‌بار مرحله‌اي از اين تور در جمهوري خودمختار نخجوان برگزار مي‌شود، كه نقش موثري در روابط ورزشي و فرهنگي ايفا خواهد كرد.
غفاري اظهار اميدواري كرد، سال بعد مراحل تور در كشور تركيه نيز برگزار شود.
معاون استاندار آذربايجان ‌شرقي همچنين از تشكيل دبيرخانه دائمي ستاد تور بين‌المللي آذربايجان خبر داد.
‌غلامحسين فخاري، ‌مديركل تربيت بدني استان آذربايجان شرقي نيز ضمن ارائه گزارشي از اقدامات صورت گرفته از حضور 16 تيم داخلي و خارجي در تور امسال خبر داد و افزود: با هماهنگي‌هاي صورت گرفته با نمايندگي وزارت امور خارجه برگزاري تور در خارج از مرزهاي استان تحقق يافت و اميدواريم با همكاري دستگاه‌هاي اجرايي استان امسال اين تور باشكوه برگزار شود.
وي تصريح كرد: تور دوچرخه‌سواري بين‌المللي آذربايجان قديمي‌ترين تور بين‌المللي ايران در بيست و چهارمين دوره عمر خود با همياري كارشناسان فني با تدوين متدها و روش‌هاي نوين، نقاط قوت و ضعف دوره‌هاي گذشته و با هدف تقويت نقاط قوت و اصلاح نقاط ضعف وارد جمهوري خودمختار نخجوان خواهد شد.
وي در ادامه اظهار داشت: تور بيست و چهارم 11 تير از تبريز آغاز شده و در مرحله اول در تبريز پرولوگ تور برگزار مي‌شود.
فخاري تأكيد كرد: در مرحله دوم كاروان دوچرخه سواران، مسير تبريز به اروميه را ركاب مي‌زنند و در مرحله سوم تور مسير اروميه به شبستر را طي مي‌كند.
وي در ادامه بيان داشت: در ادامه، تور ركابزنان دوباره به تبريز باز مي‌گردند و مرحله چهارم مسير شبستر به تبريز را طي خواهند كرد.
مديركل تربيت بدني آذربايجان شرقي افزود: در روز پنجم، تور مورد اشاره مسير تبريز به جلفا را ركاب زده و وارد جمهوري خود مختار نخجوان مي‌شود تا براي نخستين بار تور بيست و چهارم وارد كشوري ديگر شود.
فخاري در ادامه تصريح كرد: در مرحله ششم در جمهوري خودمختار نخجوان نيز ركابزنان در نخجوان به صورت تايم‌تريل با هم رقابت مي‌كنند و در مرحله هفتم ركابزنان مسير جلفا به كليبر و در مرحله پايان مسير كليبر به تبريز را طي خواهند كرد.
مدير‌كل تربيت بدني آذربايجان شرقي در ادامه اظهار داشت: در اين تور دوچرخه‌سواري «سكان‌ دورلن» به همراه «باري برود» هر دو از كشور كرواسي به ترتيب نماينده فدراسيون جهاني و مبارزه با دوپينگ خواهند بود.

+ نوشته شده در  88/03/10ساعت 11  توسط | 

نماينده ولي فقيه در‌ آذربايجان شرقي گفت: تشريفات غيرضروري و مهريه‌هاي سنگين مانع ازدواج جوانان است.

آيت‌الله محسن مجتهد شبستري بعد از ظهر امروز ‌در آيين ازدواج 300 زوج فرزندان شاهد بر ضرورت برگزاري ساده و بي‌تكلف آيين‌هاي ازدواج در جامعه تاكيد كرد و افزود: برخي خواسته‌هاي غيرمعقول در غير‌منطقي از سوي هر يك از زوجين باعث بروز اختلافات و مشكلاتي در نهاد خانواده مي‌شود كه تجمل‌گرايي و تشريفات بي‌جا از آن جمله است.
وي با بيان اينكه تشريفات بي‌جا مانع ازدواج جوانان مي‌شود، تصريح كرد: سنگيني مهريه و جهيزيه‌ها و همچنين چشم و هم چشم والدين باعث مي‌شود تا در جامعه اسلامي دختران و پسراني كه قصد ازدواج دارند، از سنگيني هزينه‌ها در هراس باشند.
امام جمعه تبريز با اشاره به برخي آموزه‌هاي قرآني در اسلام اظهار داشت: مهم‌ترين عامل تعيين كننده در سلامت نهاد خانواده مدارا و خويشتن‌داري است كه مي‌تواند به دوام و بقاي خانواده كمك شاياني كند.
وي با اشاره بر ضرورت استفاده جوانان از آيين زندگي الگوهاي ديني و مقابله با الگوسازي‌هاي كاذب و بي‌ريشه ‌از آنان خواست با حفظ آداب و سنن اسلامي و دوري از فرهنگ ابتذال غرب، براي داشتن هويت اسلامي تلاش كنند.
‌شبستري خاطر نشان كرد: ساده‌زيستي و معنويت‌گرايي زندگي ائمه ‌بايد الگوي جوانان در زندگي مشتركشان باشد.
وي يادآور شد: ازدواج از مهم‌ترين مسائل اجتماعي در اسلام است و دين مبين اسلام بيش از هر مسئله‌اي به ازدواج توجه كرده است.

+ نوشته شده در  88/03/10ساعت 11  توسط | 

شناخته شدن عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسلامي تبريز ‌به عنوان نويسنده پر‌استناد كشور، تشكيل اكيپ مبارزه با كشتار غيرمجاز در شبكه دامپزشكي هريس و ... از اهم اخبار كوتاه آذرربايجان شرقي است.

آرش خاكي براساس گزارش پايگاه اطلاعات علمي جهاد دانشگاهي از بين 601 مقاله استناد شده از سال 86 تا 87 عنوان سومين نويسنده پر‌استناد به خود اختصاص داد.
اين گزارش حاكي است، وي كه عضو هيئت علمي گروه دامپزشكي دانشگاه آزاد اسلامي تبريز است، تنها عضو استعدادهاي درخشان تبريز نيز مي‌باشد كه مقطع دكتري تخصصي خود را در 5/3 سال به پايان رسانده ‌است.
‌برخي از آثار و عملكردهاي خاكي، شامل 40 مقاله علمي، پژوهشي و ISI كه در 20 عنوان از اين مقالات آمريكا در آوريل 2009 چاپ 3جلد كتاب تاليفي و ترجمه، مجري هفت طرح تحقيقاتي اتمام‌ يافته، همكاري در 11 طرح تحقيقاتي اتمام يافته، راهنمايي و مشاوره 30 پايان‌نامه دكتري است.

*تشكيل اكيپ مبارزه با كشتار غيرمجاز در شبكه دامپزشكي‌ هريس
رئيس شبكه دامپزشكي شهرستان هريس گفت: اكيپ مبارزه با كشتار غيرمجاز در شبكه دامپزشكي شهرستان هريس تشكيل شد.
محمد باقرزاده افزود: در راستاي سياست‌هاي اداره كل دامپزشكي استان و تشديد عمليات نظارت بر موادخام دامي اكيپ مبارزه با كشتار غيرمجاز در شبكه دامپزشكي شهرستان هريس تشكيل شد.
وي اضافه كرد: در طول يك‌ ماه گذشته سه نفر از كشتار كنندگان غيرمجاز شناسايي و به مراجع قضايي شهرستان معرفي شدند.
باقرزاده ضمن قدرداني از مراجع قضايي و نيروي انتظامي شهرستان، اقدامات صورت گرفته را در راستاي ارتقاي بهداشت عمومي و داشتن اطمينان خاطر مردم از مصرف فرآورده‌هاي دامي سالم و بهداشتي ارزيابي كرد.

*جهاد دانشگاهي مي‌تواند به عنوان بازوي فكري اجرايي كشور است
رئيس جهاد دانشگاهي آذربايجان‌ شرقي گفت: با توجه به وجود نيروها و توانمندي‌هاي جهاد دانشگاهي، اين نهاد مي‌تواند به عنوان بازوي فكري، فرهنگي دستگاه‌ها اجرايي كشور عمل كند.
نجف قراچورلو در جلسه شوراي فرهنگي جهاد دانشگاهي استان، با تاكيد بر نقش جهاد دانشگاهي در راستاي ارتقاي فرهنگي كشور افزود: بخش فرهنگي بايد به صورت عرضه محور با رويكردي علمي و فرهنگي در راستاي تحقق اهداف فرهنگي نظام و كشور سمت و سوء يابد.
وي اظهار داشت: با تشخيص شناخت نيازها و ضرورت‌هاي فرهنگي موجود در جامعه مي‌توانيم در عينيت بخشيدن به فرمايشات مقام معظم رهبري گام برداشته و بايد با برنامه‌ريزي‌هاي صحيح و قابل اجرا در راه كاربردي كردن اصلاح الگوي مصرف فرهنگ‌سازي شايسته را انجام دهيم.
قراچورلو با اشاره به فعاليت‌هاي صورت گرفته در مركز افكارسنجي دانشجويان ايران (ايسپا) و ساير بخش‌هاي معاونت فرهنگي گفت: سياست تقاضا محوري بايد در تمام‌ اين بخش‌ها مدنظر قرار گيرد و اهداف جاري با اين معيار تعريف شود.

+ نوشته شده در  88/03/10ساعت 11  توسط | 

رئيس پليس امنيت ‌آذربايجان شرقي از كشف و ضبط چند بمب دستي و سلاح در اين استان خبر داد.‏‌

رحمان ايماني‌نژاد افزود: ماموران انتظامي از طريق تماس تلفني شهروندي با مركز فوريت‌هاي پليس 110 اطلاع حاصل كردند كه افرادي در منزل خود اقدام به نگهداري انواع سلاح و مهمات مي‌كنند كه موضوع سريعاً در دستور كار پليس قرار گرفت.‏
وي تصريح كرد: با توجه به اهميت موضوع بعد از هماهنگي با مقام قضايي عمليات ضربتي در اين خصوص آغاز و با انجام اين عمليات پليس توانست منزل سه نفر به نام‌هاي معلوم را كه نسبت به آنان مشكوك شده بودند مورد بازرسي قرار دهند.
رئيس پليس امنيت عمومي فرماندهي انتظامي استان آذربايجان شرقي خاطر نشان كرد: حين بازرسي منزل متهمان واقع در آخر عباسي تبريز تعداد دو عدد بمب دستي حدوداً كمتر از يك كيلوگرم، يك قبضه اسلحه كلت كمري به همراه 74 تير فشنگ جنگي، تعداد 9 عدد بمب دستي به طول 20 سانتي‌متر و تعدادي وسايل غير‌مجاز كشف و ضبط و تمام متهمان دستگير شده به مراجع قضايي معرفي شدند.‏
ايماني‌نژاد به نگهداري غير‌مجاز اسلحه و مهمات اشاره كرد و اظهار داشت: نگهداري هرگونه سلاح و مهمات و مواد ناريه غيرقانوني بوده و با خاطيان برخورد قاطعانه مي‌شود.‏

+ نوشته شده در  88/03/10ساعت 10  توسط | 

نماينده مردم تبريز، آذرشهر و اسكو در مجلس شوراي اسلامي ‌گفت: ما به كسي راي مي‌دهيم كه امنيت مردم را پس از انتخابات تامين كند.

مسعود پزشكيان بعد از ظهر امروز در گردهمايي اساتيد و اعضاي هيئت علمي دانشگاه‌هاي استان آذربايجان شرقي در حمايت از مير‌حسين موسوي در آمفي‌تئاتر بيمارستان شمس گفت: هر تفكر و انديشه‌اي كه به خواهد در جامعه آزادي فكر و انديشه را از مردم سلب كند و اين مطلب را القا كند كه غير از آنها همه مردم اجنبي، ضد ولايت فقيه و ضد انقلاب هستند با راي منفي مردم مواجه خواهند شد.
وي اظهار داشت: آيا اين اصولگرايي است كه به بهانه راي دادن به سيد حسين موسوي مردم را تهديد كنند، اگر امروز فرياد نكنيم و اعتراض نكنيم به خود، نسل آينده و خون شهدا خيانت كرده‌ايم، من حق دارم انتخاب كنم و تهديد نشوم.
وزير بهداشت دولت اصلاحات اظهار داشت: متاسفانه حاكميت از موقعيت خود به يك كانديدا استفاده مي‌كند، هر روز به مردم با آمار و اعداد ساختگي دروغ مي‌گويند و وقتي ما مي‌خواهيم با مردم شفاف صحبت كنيم اجازه نمي‌دهند جريان حاكم نامردي مي‌كند و ما دلمان به حال اين مملكت مي‌سوزد.
وي ادامه داد: كشور را تنها كساني مي‌توانند به پيشرفت رهنمون شوند كه عالم باشند به بله قربان‌گو، زيرا اگر از دست اين بله قربان‌ها كارري ساخته بود وقتي كه مسئول دولت مي‌گويد دستور مي‌دهم نرخ تورم كاهش يابد و بيكاري از بين برود مشكلات حل مي‌شد.
رئيس مجمع نمايندگان استان آذربايجان شرقي خاطر نشان كرد: چون مردم از پرونده‌سازي مي‌ترسند الان متاسفانه برخي‌‌ها 10 چهره شده‌اند، آيا اين عدالت است كه احداث پليدر آذربايجان 30 سال طول بكشد يا ساخت راه‌آهن تبريز ـ ميانه پس از گذشت‌ 10 سال هنور ناتمام به ماند ولي راه‌آهن شيراز ـ اصفهان در سه سال افتتاح شود.
پزشكيان اضافه كرد: ما به كسي راي مي‌دهيم كه امنيت مردم را پس از انتخابات تامين كند، استاندار و فرماندار حق ندارند نظر خود را به ما تحميل كنند و اين نظر را بخشنامه‌اي كنند.
وي به استفاده انحصاري و سياسي برخي از بسيج در انتخابات اعتراض كرد و اظهار داشت: بسيج در انحصار يك دسته و گروه نيست، آنهايي كه دسته درست مي‌كنند دسته هستند نه بسيجي، بسيجيان واقعي كساني هستند كه آزاد مي‌انديشند.

+ نوشته شده در  88/03/10ساعت 10  توسط | 

مهاجم تيم فوتبال سپاهان گفت: ديگر در تيم‌هاي فرهاد كاظمي بازي نخواهم كرد.

رسول خطيبي گفت : درباره شرايط خود در سپاهان در فصلي كه گذشت، تصريح كرد: من اشتباه كردم كه از اواسط فصل به سپاهان آمدم. اين موضوع باعث شد انتقادهاي زيادي بشنوم. اگر از ابتداي فصل به اين تيم آمده بودم اين حرف ها مطرح نمي شد.
وي در مورد انتقادهايي كه از او در اين فصل شد اظهار داشت: آنهايي كه انتقاد كردند دليل اين افت را نپرسيدند و فقط انتقاد كردند. قبول دارم كه از آمادگي هميشگي دور بودم و اين به دليل عدم بدنسازي خوب در تيم الظفره در ابتداي فصل بود. در اردوي آلمان به دليل اختلاف نظر بدنساز تيم با سرمربي؛ نتوانستيم تمرينات خوبي را پشت سر بگذاريم. روزي هم كه به سپاهان آمدم اعلام كردم آمادگي هميشگي را ندارم.
اين مهاجم در رابطه با اينكه گفته مي شد وي با فرهاد كاظمي رابطه خوبي داشته؛ تصريح كرد: فكر نمي كنم اين حرف را بازيكنان زده باشند چون با بازيكنان مشكلي نداشتم. اتفاقا من رابطه خوبي با كاظمي نداشتم. در بازي با ابومسلم مرا 10 ميليون تومان جريمه كرد. آنهايي كه چنين حرف هايي مي زدند اين مسائل را نمي ديدند. آقا فرهاد با من خوب نبود. در سال هايي كه در سپاهان در اوج بودم به زمان استانكو و تاوارس بازمي گردد.
خطيبي تاكيد كرد: در خيلي مواقع بازيكناني بودند كه در تمرين حضور به موقعي نداشتند اما كاظمي كاري به آنها نداشت؛ اما شده بود كه من در تمرين حاضر نمي شدم و از تركيب كنار گذاشته يا تعويض مي شدم.
اين بازيكن افزود: در ليگ ما بازيكن خارجي حرفه اي خيلي كم ديده مي شود. عرب ها بازيكن خارجي مي آورند تا بازيكنان بومي بتوانند نكات فني خوبي را از آنها ياد بگيرند اما در ايران بازيكنان خارجي به خدمت گرفته مي شوند كه از بازيكنان ما عادت هاي بد را ياد مي گيرند.
وي عنوان كرد: اين سپاهان؛ سپاهان گذشته نبود. آقاي كاظمي هم اشتباهاتي در كار خود داشت. زمان گذشته جو تيم خوب بود. مثلا در زمان تاوارس تيم هفتم شد اما جو تيم مشكلي نداشت. تماشاگران راضي بودند. من با طرز تفكر آن موقع به اين تيم بازگشتم. اتفاقاتي در تيم افتاد كه به ضرر خيلي ها تمام شد.
خطيبي با بيان اينكه بر خلاف تصورات با فرهاد كاظمي رابطه خوبي نداشته است ادامه داد: با تمام احترامي كه براي فرهاد كاظمي قائل هستم تا زماني كه قصد داشته باشم به فوتبال ادامه دهم به تيمي كه كاظمي سرمربي آن باشد نخواهم رفت. البته من به او به عنوان اينكه مربي ام بوده احترام خواهم گذاشت اما براي اينكه شائبه رابطه خوبم با او نباشد ديگر با اين مربي كار نخواهم كرد.
اين مهاجم درباره اينكه براي فصل بعد چه برنامه اي دارد گفت: حضور در سپاهان از گزينه هاي من است اما هنوز با مسئولان باشگاه در اين باره صحبت نكرده ام. از چند تيم ايراني و اماراتي پيشنهاد دارم. من در سپاهان به خيلي جاها رسيده ام. به هر حال اين تيم براي اينكه فصل موفقي داشته باشد بايد حاشيه هايش را از بين ببرد. امير قلعه نويي با توجه به جدايي از استقلال از انگيزه كافي براي موفقيت برخوردار است اما اگر مي خواهد موفق شود بايد اين جو را درست كند.

+ نوشته شده در  88/03/09ساعت 15  توسط | 

كاپيتان تيم فوتبال پرسپوليس گفت: نمي‌دانم چگونه در 2 هفته به بدترين بازيكن پرسپوليس تبديل شدم.

كريم باقري اظهار داشت: واقعا نمي‌دانم بايد جواب هواداران را چه بدهم. آقاي وينگادا اعلام كرده مشكل من فني بوده است. من از ايشان مي‌پرسم آيا همين آقا نبود كه در بازي مقابل الشباب اعلام كرد من بهترين بازيكن زمين بوده‌ام. چگونه پس از اين بازي در دو يا سه هفته مشكل فني پيدا كرده‌ام.
اين بازيكن ادامه داد: آنهايي كه من را مي‌شناسند مي‌دانند بعد از 2 ساعت تمرين روزانه به خانه مي‌روم و به دنبال حاشيه نيستم و سعي مي‌كنم بيشتر در خدمت خانواده‌ام باشم.
باقري اضافه كرد: در دوران فوتبالي‌ام با هيچ يك از مربيان مشكلي نداشتم و با توجه به اينكه كاپيتان تيم بوده‌ام سعي كرده‌ام تا آنجايي كه امكان دارد در مسائل حاشيه اي دخالت نكنم و به فكر بازي‌كردن باشم. حالا كه من با اين طرز تفكر فوتبال بازي مي‌كنم آيا وينگادا حق داشت مرا كنار بگذارد؟ دليل اين كارش چيست؟
كاپيتان پرسپوليس يادآور شد: براي اين سئوال‌ها جوابي ندارم اما هواداران بدانند واقعا از شكست پرسپوليس برابر بنياد‌كار ناراحت شدم.
وي در جواب اين سئوال كه آيا وينگادا براي اين كارهايش خط گرفته بود گفت: من خبر ندارم كه ايشان خط مي‌گرفتند يا خير چون دنبال اين كارها نرفتم و نخواهم رفت. وقتي كه اعلام كرد من مشكل فني دارم با روي باز كنار رفتم تا حرف و حديثي پيش نيايد.
باقري در خصوص ماندن در پر سپوليس عنوان كرد: من يك سال ديگر با اين تيم قرارداد دارم و شايد تا دو سال ديگر بتوانم فوتبال بازي كنم اما تيم اول و آخر من پرسپوليس است و با پيراهن قرمز از فوتبال خداحافظي مي‌كنم.

+ نوشته شده در  88/03/09ساعت 15  توسط | 

فرمانده سپاه عاشورا در آذربايجان شرقي گفت: عزت، اقتدار و عظمت كشور ما با حضور گسترده مردم در عرصه‌هاي دفاع از گره خورده است.‌

علي‌اكبر پورجمشيديان ظهر امروز در جمع بسيجيان و رزمندگان شهرستان بناب افزود: انتخابات به عنوان مقوله‌اي مهم، سرنوشت‌ساز و استراتژيك براي نظام ماست كه حمايت و حضور پرشور مردم در آن خيلي از تهديدات و نقشه‌هاي پليد دشمن را خنثي مي‌كند.
وي با اشاره به اينكه معنا و مفهوم اصلي شركت در انتخابات تاييد و پشتيباني انقلاب و نظام مقدس جمهوري اسلامي است، افزود: بسيجيان نيز وظيفه دارند بدون هرگونه جانبداري و مداخله در بازي‌هاي سياسي و جناحي ضمن حضور در صحنه انتخابات مردم را نيز به اين امر مهم تشويق و هدايت كنند و با بصيرت و آگاهي در همه صحنه‌هاي انقلاب تاثيرگذار باشند.
وي از برخي تخريب‌هاي بي‌رحمانه و تبليغات مغاير با اصول اخلاقي و قانوني به شدت انتقاد كرد و اظهار داشت: نبايد به خاطر چند روز ايام تبليغات انتخابات با طرح بعضي مطالب بي‌اساس ارزش‌هاي نظام و مسئولان دلسوز آن را زيرسئوال ببريم.
پورجمشيديان در بخش ديگري از سخنان خود، نفوذ و صدور تفكر ارزشمند انقلابي و جهادي ايران به قسمت‌ها و بخش‌هاي مختلف اجرايي، سياسي، اقتصادي و اجتماعي كشور را موجب پيشرفت و توسعه همه جانبه پايدار در همه عرصه‌ها دانست و تاكيد كرد: با رعايت و اجراي اين تفكر ارزشمند و پياده شدن گفتمان امام و انقلاب، كشور ما روند صعودي تحول و اصلاح را در همه زمينه‌ها خواهد داشت.

+ نوشته شده در  88/03/09ساعت 15  توسط | 
محمود احمدی نژاد، نامزد دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری امروز در یادداشتی برخی از دیدگاه های انتخاباتی خود را منتشر كرد.


بسم الله الرحمن الرحیم
ایام سوگواری فاطمیه را به پیشگاه حضرت ولی عصرعجل الله تعالی فرجه الشریف و تمامی محبان حقیقی ایشان تسلیت می گویم و از خداوند متعال می خواهم که همه ما را از رهروان آن وجود نورانی و پاک قرار دهد.
ان شاء الله 

مدت ها بود فشردگی برنامه های کاری اجازه نمی داد که در کنار مطالعه و بررسی دیدگاه های مردمی در این پایگاه، یادداشت جدیدی منتشر کنم. نوشته هایی داشتم، اما فرصتی مناسبی دست نمی داد تا آنها را برای انتشار آماده سازم. 

فرا رسیدن ایام انتخابات، موجب شد تا به درخواست های مکرر مخاطبان و رسانه هایی که در این مدت همواره لطف داشته اند و خواستار فعالیت بیشتر این پایگاه بوده اند عمل کنم. 

از طرف دیگر حقیقت این است که امکانات مالی برای هزینه های تبلیغات انتخاباتی ندارم و شخصا نیز از قبول کمک های مالی انتخاباتی به لطف خدا خودداری کرده ام و اصولا اعتقادی به این هزینه های هنگفت و سرسام آوری که امروزه شاهد آن هستیم نداشته و ندارم. ستاد شخصی انتخاباتی هم ندارم. لذا شاید این پایگاه مجازی، در کنار فرصتی که صدا و سیما در اختیار نامزدها قرار می دهد مناسب ترین رسانه برای پاسخ به سوالات و اعلام دیدگاه ها و برنامه ها و گزارش عملکردها باشد. 

از این رو بنا دارم به امید خدا در این فرصت باقی مانده تا انتخابات وقت بیشتری را صرف انتشار مطالب جدید کنم. 

در عین حال می دانم که مردم فهیم کشورمان، از من انتظار ندارند مانند سایر نامزدهایی که از مدتها قبل به امر انتخابات مشغولند، با فراغ بال و خیالی آسوده بر انتخابات متمرکز شوم، چرا که نمی توانم به خود اجازه دهم بواسطه انتخابات، خللی در امور جاری کشور و انجام وظیفه دستگاه اجرایی حاصل شود. امیدوارم مردم بزرگوارمان عذر مرا در این زمینه بپذیرند. 

اکنون مایلم درادامه نکاتی را درباره انتخابات متذکر شوم و برای روزهای بعد هم گفتنی ها بسیار دارم که اگر عمری بود با شما درمیان خواهم گذاشت.
***
رقابت های انتخاباتی در یک نظام الهی و آرمانی، به لحاظ روش ها و منش ها و اهداف و انگیزه ها، با مبارزات انتخاباتی در نظام های لیبرال تفاوت مبنایی و ماهوی دارد. 

تمسخرو تخریب و دروغ و فریب، اگرچه در دنیای امروز از طرف بسیاری از سیاستمداران جهان به عنوان ابزارهای مناسبی برای کسب قدرت شناخته می شوند، اما هیچ انسان آزاده ای باور نخواهد کرد که از این حربه ها برای خدمت به خلق بهره برداری شود. 

باید از خود بپرسیم که در یک نظام دینی نامزدها با کدام انگیزه با هم رقابت می کنند؟ و اساسا رقابت بر سر چیست؟ آیا برای پیروزی از هر روشی می توان بهره برد؟ آیا امکان دارد نامزدی با هدف خیر پا به عرصه رقابت گذاشته باشد اما برای جلب اعتماد مردم و کسب آرای آنان به هر روش غیر اخلاقی متوسل شود و خدا را ناظر بر رفتار خود نبیند؟ مگر نه این است که در اندیشه دینی هدف وسیله را توجیه نمی کند؟ 

برایم سخت است که باور کنم افرادی برای رضای خدا و به قصد خدمت به مردم و رفع مشکلات آنان و یا به هر عنوان وارد عرصه انتخابات شوند ولی اخلاق را زیر پا گذاشته و دانسته دروغ بگویند و بدون هیچ خط قرمزی به دیگران تهمت بزنند. 

چرخش برخی چهره ها و شعارها نیز برایم جالب است. جای بسی خوشحالی و در عین حال تعجب است که برخی سیاسیون که تا دیروز شعارهای عدالت طلبانه این دولت را به سخره می گرفتند امروز هر کدام در گرد یکی از نامزدها به تکرار همین شعارهای مردمی متوسل شده اند. امیدوارم که این مواضع جدید از سر صداقت و پشیمانی باشد و خدای ناکرده اغراض دیگری در میان نباشد. 

اینکه اکنون برخی سیاسیون شعارخدمت به محرومان سر می دهند، و پس از اهانت های سخیفی که در سالهای قبل به دینداران و مراجع شد، امروز به یاد معنویت و مراجع عظام افتاده اند فی نفسه دستاورد مبارکی برای ملت است، اما فراموش نکنیم که در منطق اسلامی هیچگاه هدف وسیله را توجیه نمیکند. 

اگر فعالین انتخاباتی و رسانه ای در این مسیر مقدس، بد اخلاقی را ترویج کنند، آنگاه بزرگترین خیانت را به فرهنگ و اخلاق عمومی جامعه روا داشته اند و واضح است که خیانت هرگز نمی تواند مقدمه خدمت باشد. 

باید به جای توسل به دروغ و تخریب و نا امید کردن نسل جوان کشور که هزینه فرهنگی سنگینی را به جامعه فرهیخته و انقلابی ایران تحمیل می کند، از ابزارهای صحیح و منطقی رقابت و گفتگو بهره برد. 

چرا عده ای حتی دستاوردهایی را که دشمنان ما را وادار به اعتراف به عظمت و توانایی ملت ایران کرد منکر می شوند و این افتخارات غرور آمیز را وارونه جلوه می دهند؟ 

چرا گروهی اصرار دارند فضای انتخاباتی کشور را با دروغ و تهمت و ناسزا بیالایند؟ چرا نمی گذارند مردم دوستانه سلیقه های مختلف خود را به معرض رقابت بگذارند؟ تخریب گران مطمئن باشند که این شیوه های غیر اخلاقی در جامعه اخلاقی ایران نتیجه معکوس خواهد داد. 

مگر نه این است که انتخابات در کشور ما حقیقتا یک جشن ملی و عرصه نمایش شور و شعور و حماسه است؟ این حقیقت افتخار آمیز همان چیزی است که دشمنان ما را عصبانی و وحشت زده می کند و به همین دلیل است که نهایت تلاش خود را برای غبار آلود کردن فضا و ایجاد یاس و ناامیدی در آستانه هر انتخابات به کار می گیرند. 

متاسفانه عده ای نیز در داخل دانسته یا ندانسته دشمنان این ملت را یاری می کنند. این جشن ملی متعلق به تمام مردم ایران است و همه در آن دعوتند و هیچ کس حق ندارد خودخواهانه مانع حضور مردم شود و یا نشاط و شور و امید آنان را خدشه دار کند. 

من تا کنون از حق خود گذشته ام، اما از همکاران خدوم و زحمت کش خود در سراسر دستگاه اجرایی کشور که این روزها، به واسطه برخی غرض ورزی ها و کینه توزی ها خدمات شایانشان نادیده گرفته می شود پوزش می طلبم و از آنها نیز می خواهم تا این ناملایمات را برای رضای خدا تحمل کنند. 

البته شایعه سازان و تخریب گران را به خوبی می شناسم و میدانم که چرا تا این حد از این دولت کینه دارند و عصبانی هستند و البته به آنها حق می دهم! 

از کسانی که دولت نهم منافع نامشروعشان را تهدید کرده است انتظاری جز هزینه کردن های بی حد و حساب برای تخریب دولت نمی رود. صادقانه می گویم که به کینه و حسادتی که اینان از من به دل دارند افتخار می کنم و خدا نیاورد آن روزی را که این گروه اندک ولی پرهیاهو، از من و همکارانم راضی باشند و بخواهند از تلاش های دولت قدردانی کنند. 

اینان پس از هر موفقیت و دستاورد ملی، سراسیمه تشکیل جلسه می دهند که چگونه پیروزی ها را به کام مردم تلخ کنند اما در محاسبات خود اشتباه می کنند و هوشیاری و قدرت تحلیل مردم را همواره نادیده می گیرند. قدرت تحلیلی که در میان اقشار مختلف جامعه به وضوح دیده می شود و همواره قوت قلبی برای خدمتگذاران ملت است و باعث خنثی شدن توطئه ها می گردد. 

البته در زمینه بداخلاقی های انتخاباتی و و پولهای ناپاکی که برای تخریبهای سازماندهی شده به جریان افتاده اند نیز گفتنی ها بسیار دارم، اما حقیقتا نمی خواهم در این ایام جشن ملی حضور سیاسی مردم، کام هموطنانم را با بیان این قبیل مسائل تلخ کنم.
 
این دولت تاکنون ترجیح داده است به جای آنکه وقت و انرژی خود را صرف پاسخ گویی به این مسایل کند، تمرکز خود را برای خدمت رسانی حفظ کند و ذهن خود را از اساس مشغول این شیطنت های رسانه ای ننماید. 

اگر امروز دربرابر این هجمه های زهرآگین سکوت کرده ام برای مصالح مردم عزیزمان بوده است و اگر روزی این سکوت را بشکنم، از خدا می خواهم که جز برای دفاع از منافع و مصالح مردم صبورمان نباشد. 

از اینکه خواسته های دیروز تخریبگران امروز را بر منافع ملت ترجیح نداده ام خرسندم و هرگز احساس پشیمانی نمی کنم. 

به نوبه خود از همه مردم عزیزمان می خواهم تا با حضور حماسی و فراگیر خود باردیگر نگذارند بدخواهان با ادبیات سیاه خود فضای انتخابات را مصادره کنند و یاس و ترس و تردید را اشاعه دهند. 

البته تجربه به ما ثابت کرده است که هرکجا مساله خیر و صلاح عموم مردم در میان باشد، شیطنت ها و کارشکنی ها نیز بیشتر خواهد بود. اما از مردم می خواهم که دربرابر این بداخلاقی های انتخاباتی، بدخواهان و غافلان را مایوس سازند. حضور گسترده مردم در انتخابات، فارغ از نتیجه آن خیر است و برای کشور نتیجه ای جز عزت و صلاح و سربلندی نخواهد داشت. 

برای همه کسانی که صادقانه و از سر اخلاص به حمایت از نامزدهای مختلف میپردازند احترام می گذارم و اطمینان دارم این اختلاف دیدگاه ها و سلیقه ها میان مردم ما کدورتی که دشمنان ملت انتظار آن را دارند ایجاد نخواهد کرد، و همه مردم پس از انتخابات فارغ از اینکه نتیجه حماسه حضورشان چه باشد، همچون گذشته در صفی واحد حامی و پشتیبان کشور و خدمتگزاران خود خواهند بود. 
والسلام

+ نوشته شده در  88/03/09ساعت 14  توسط | 

دبير ستاد مردمي حاميان احمدي‌نژاد در‌ آذربايجان شرقي گفت: عدالت، مهرورزي و خدمت به مردم شعار حاميات دولت مهر است.‌

اسماعيل قلي‌پور صبح امروز در جمع خبرنگاران افزود: اين ستاد با هدف حمايت از ‌محمود احمدي‌نژاد و در قالب هماهنگي بين ساير ستادهاي مردمي در كشور فعاليت مي‌كند.
وي ادامه داد: راهبرد اصلي اين ستادها تبليغات نامزد خود و ارا‌ئه گزارش‌هاي آماري و مستند از عملكرد دولت نهم است، ما در تبليغات انتخاباتي به دنبال تضعيف رقيب نيستيم.
قلي‌پور تصريح كرد: دوستداران و علاقمندان به ‌احمدي‌نژاد بدون توجه به حواشي موجود در كشور فعاليت‌هاي هماهنگ خود را در سراسر كشور آغاز كرده‌اند.
وي تصريح كرد: برنامه‌هاي اين ستادهاي مردمي برگزاري جلسه‌هاي سخنراني با حضور انديشمندان و صاحبنظران در مجامع عمومي براي معرفي بيشتر اين نامزد و تشريح فعاليت‌هاي وي است.
قلي‌پور ادامه داد: طرفداران ‌احمدي‌نژاد به دنبال معرفي نامزد مورد نظر خود بدون كم‌ترين تخريب ديگر رقيبان انتخاباتي هستند.
وي با بيان اينكه مردم خود آگاه هستند و بهترين را انتخاب مي‌كنند، گفت: مردم با چشم سر و دل ديده‌اند كه ‌احمدي‌نژاد چه كرده و چه تفكري دارد و به همين دليل ما مطمئنيم كه مردم قدردان ايشان هستند.
دبير ستاد مردمي حاميان ‌احمدي‌نژاد در استان آذربايجان شرقي ادامه داد: ما نگران نتيجه انتخابات نيستيم و آنچه را كه تصميم مردم باشد، مي‌پذيريم.
وي اظهارداشت: سفرهاي استاني هيئت دولت و توجه به مردم در اقصي نقاط كشور موجب شده تا دولت بتواند در بدنه جامعه نفوذ كند.
قلي‌پور افزود: سفرهاي استاني رئيس جمهور موجب شده مشاركت مردم به حد اعلا برسد و اين درصد بالاي مشاركت مردم عزت‌مندي ايران اسلامي را به دنبال خواهد داشت.

+ نوشته شده در  88/03/09ساعت 14  توسط | 

آيت‌الله هاشم‌ هاشم‌زاده هريسي گفت: ما نظام اسلامي و انقلابي مي‌خواهيم، اما اسلام صحيح، نه اسلام توأم با دروغ و فريب، در حالي كه امروز از زمين و آسمان دروغ مي‌بارد.

نماينده مردم آذربايجان شرقي در مجلس خبرگا‌ن رهبري پنجشنبه شب در دومين گردهمايي اصناف از سوي ستاد مردمي و خودجوش موج امروز در حمايت از موسوي افزود: ميرحسين موسوي دولت نجات ملي تشكيل مي‌دهد.
وي اضافه كرد: امروز اينگونه وانمود مي‌كنند كه گويي يك طرف اسلام و خدمت و در طرف ديگر كفر و خيانت وجود دارد، در حالي كه اين بيان نه انصاف است و نه حقيقت.
هاشم‌زاده هريسي در سخناني با بيان اين كه كشور در شرايط فعلي به نجات نياز دارد، اظهار داشت: بايد دولت آينده ميرحسين را دولت نجات ملي ناميد و اين را از سر اعتقاد و باور مي‌گويم.
وي با بيان اين كه من به جناح خاصي وابستگي ندارم، افزود: بايد طلسم تزوير، دروغ و ضريب را بشكنيم و شفافيت و صداقت را جايگزين آن كنيم.
‌هاشم‌زاده هريسي با تاكيد بر اين كه با تبليغات دروغ فضا را آلوده كرده‌اند، اظهار داشت: امروز اينگونه وانمود مي‌كنند كه گويي يك طرف اسلام و خدمت و در طرف ديگر كفر و خيانت وجود دارد، در حالي كه اين بيان نه انصاف است و نه حقيقت.
وي معنوي كردن شعارها را راه خنثي كردن اين تبليغات دانست و عنوان كرد: آيا كسي كه شعار يك يا حسين تا ميرحسين سر مي‌دهد در پي نابودي كشور است.
وي با بيان اين كه مهندس موسوي را به حمايت برخي گروه‌ها از وي متهم مي‌كنند، تاكيد كرد: هر كسي اين حق را دارد كه از هر نامزدي حمايت كند، در صورتي كه مسئله اصلي اين است كه موسوي به شخصه چگونه است و موسوي كسي است كه از امام براي ما مانده است.
‌هاشم‌زاده هريسي شبهه‌هاي مطرح شده از سوي مخالفان مبني بر سكوت 20 ساله مهندس موسوي را ناصحيح دانست و افزود: مهندس موسوي همواره حضور داشته و به بزرگان نظام مشورت مي‌داده است ولي بي‌سر و صدا خدمت مي‌كرد و ادعايي نداشته است.
وي كوتاهي در حمايت از مهندس موسوي را توهين به امام دانست و تاكيد كرد: ما نظام اسلامي و انقلابي مي‌خواهيم، اما اسلام صحيح، نه اسلام توأم با دروغ و فريب، در حالي كه امروز از زمين و آسمان دروغ مي‌بارد.
‌هاشم‌زاده هريسي با بيان اين كه راه استقلال كشور از تنش و دعوا نيست، اظهار داشت: تنها دو راه تسليم و يا دعوا وجود ندارد، بلكه راه سومي نيز وجود دارد و آن راه نه تسليم و نه دعوا يعني راه تعامل است.
وي تصريح كرد: به نسبت عظمت اين ملت بايد كساني عهده‌دار مسئوليت شوند كه به همين ميزان بزرگ باشند.

+ نوشته شده در  88/03/09ساعت 14  توسط | 

رئيس پليس مبارزه با مواد مخدر‌ آذربايجان شرقي از افزايش 84 درصدي ميزان كشفيان مواد مخدر در دو ماهه اول امسال در استان خبر داد.‌

 محمد راستي ‌افزود: مأموران مبارزه با مواد مخدر در دو ماهه اول سال جاري 500 عمليات پليسي موفق را به مرحله اجرا درآوردند.

وي اضافه كرد: در دو ماهه اول سال جاري با اجراي قريب به 500 عمليات پليسي موفقيت‌آميز مقدار 427 كيلوگرم 436 انواع مواد مخدر كشف و ضبط شد.
وي گفت: از اين كشفيات 415 كيلوگرم و 123 ترياك، دو كيلوگرم هروئين و مابقي شامل ساير انواع مواد مخدر مي‌شود.
رئيس پليس مبارزه با مواد مخدر استان آذربايجان شرقي به دستگيري متهمان در اين ارتباط‌ اشاره كرد و اظهار داشت: در اين مدت 691 نفر دستگير شده كه از اين تعداد 30 نفر قاچاقچي و 661 نفر توزيع كننده بودند.
راستي به باندهاي متلاشي شده توسط مأموران اشاره و گفت: در اين مدت چهار باند بزرگ نيز كه به صورت كلان اقدام به انتقال و توزيع و فروش مواد مخدر كرده بودند، شناسايي و منهدم شدند.
رئيس پليس مبارزه با مواد مخدر استان آذربايجان شرقي در مقايسه ميزان كشفيات دو ماهه اول سال‌جاري با سال گذشته گفت: ميزان كشف مواد در مقايسه با سال گذشته كه 232 كيلوگرم و 462 بوده است، به ميزان قابل توجهي افزايش يافته و حدود 84 درصد افزايش در كشفيات را نشان مي‌دهد.

+ نوشته شده در  88/03/09ساعت 14  توسط | 

بر خلاف آنچه برخي منتقدان مبني بر انحلال شوراي پول و اعتبار مطرح مي‌كنند، نايب‌رئيس كميسيون برنامه و بودجه گفت: دولت نهم اين شورا را به مناسب‌ترين جايگاه يعني وزارت امور اقتصادي و دارايي منتقل كرد.

محمدحسين فرهنگي اظهار داشت: هر دولتي وقتي روي كار مي‌آيد، براساس برنامه‌هايي كه اعلام مي‌كند به فعاليت مي‌پردازد.
وي‌ افزود: بخشي از برنامه‌هاي دولت‌ها به سياست‌هاي مالي و پولي ارتباط دارد، ضمن آنكه منابع در اختيار كشور به شدت متمركز به بانك مركزي است.
اين عضو كميسيون برنامه و بودجه تصريح كرد: بنابراين فعاليت‌ها و مأموريت‌هاي بانك مركزي از نوع اجرايي و زير نظر قوه مجريه است.
وي گفت: اين موضوع كه قوه مجريه از يكي از سيستم‌هاي بزرگ خود كه بانك مركزي است، محروم شود و عملا قدرت اعمال سياست‌هاي پولي و مالي را نداشته باشد به نفع كشور نيست و دولت را ناكارآمد مي‌كند.
فرهنگي تصريح كرد: استقلال بانك مركزي باعث ثبات سياست پولي و مالي نمي‌شود و نظارت قوه مجريه بر اين نهاد ضروري است.
اين عضو كميسيون برنامه و بودجه با بيان اينكه رئيس كل بانك مركزي را مردم انتخاب نمي‌كنند، اضافه كرد: مردم رئيس جمهور را براساس آنچه به عنوان سياست‌هاي خود در بخش‌هاي مختلف اعلام مي‌كند، برمي‌گزينند.
وي گفت: با توجه به مطالب فوق زمينه براي اين موضوع كه بانك مركزي استقلال داشته باشد يا از قوه مجريه جدا شود، مناسب نيست.
فرهنگي با بيان اينكه نظارت دولت نهم بر سيستم بانكي مانند دولت‌هاي گذشته بوده، اظهار داشت: دولت طبعاً تصميماتي داشت كه بخشي از آنها توسط نظام بانكي عمل مي‌شد و در برخي وظايف نيز بانك مركزي بايد بر بانك‌هاي عامل در سطح كشور نظارت مي‌كرد كه در طي اين مدت محقق شد.
به گفته اين عضو كميسيون برنامه و بودجه روال طي شده در اين زمينه روالي متعارف و مانند دولت‌هاي گذشته بوده است، البته سياست‌هاي دولت نهم در توسعه عدالت در كشور و تخصيص منابع به همه اقشار و همه استان‌ها سياستي است كه طبعاً بخشي از آن به سياست بانك مركزي و نظام بانكي مرتبط خواهد شد.
وي با بيان اينكه مجلس با اقدامات دولت در سيستم بانكي در بعضي موارد موافق و در برخي مخالف بود، اظهار داشت: مجلس نظرات خود را در تصميمات و مذاكرات مختلف اعمال مي‌كرد از جمله انتشار اوراق مشاركت را در يك مقطع رد كرد و در مقطع ديگري با توجه به شرايط اقتصادي كشور پذيرفت.
فرهنگي با اشاره به اينكه لايحه پيشنهادي دولت مبني بر انتخاب مسئولان بانكي از سوي دولت تاكنون در صحن علني مطرح نشده است، گفت: من موافق اين طرح نيستم زيرا بخشي از سياست‌هاي پولي و مالي كه در اختيار بانك مركزي است بايد در اختيار قوه مجريه قرار گيرد.

*انتقال شوراي پول و اعتبار در دولت نهم به بهترين جايگاه

به گفته اين عضو كميسيون برنامه و بودجه اعضايي از مجلس در شوراي پول و اعتبار عضو هستند كه نظارت مجلس محدود به اين اعضاء است.
فرهنگي افزود: در قانون براي محل تشكيل شوراي پول و اعتبار پيش بيني نشده است و مي‌تواند در هر محلي تشكيل شود كه در حال حاضر مناسب‌ترين مكان وزارت اقتصاد و دارايي است.

*كاهش نرخ سود بانكي به موازات ترويج قرض الحسنه

وي در خصوص جايگاه قرض‌الحسنه در دولت نهم، گفت: در دولت نهم به كاهش كارمزد خدمات بانكي توجه ويژه شده و اين كاهش منطبق با وظايف و سياست‌هاي اعمال شده در كشورهاي پيشرفته دنيا بوده است.
فرهنگي ادامه داد: به نظر مي‌رسد با اصلاحاتي در اين زمينه همين رويه در كشور ادامه پيدا كند و در نتيجه كاهش تورم، توانمندي‌هاي اقشار مختلف مردم مسلماً افزايش خواهد يافت.
اين عضو كميسيون برنامه و بودجه كاهش نرخ سود تسهيلات و توسعه فرهنگ قرض‌الحسنه و منابع آن را از جمله اقدامات دولت نهم بيان كرد.
وي با اشاره به جوايز اعطايي به حسابهاي قرض‌الحسنه، تصريح كرد: مراجع و صاحب نظران در اين زمينه معتقدند كه شيوه‌هاي تشويقي منع قانوني ندارد يعني در مقابل سود معين نيست بلكه در قبال سود احتمالي از طريق قرعه كشي است.
فرهنگي اضافه كرد: به نظر مي‌رسد وضع فعلي قرض‌الحسنه در سيستم بانكي كفايت كند و مي‌توان آن را توسعه داد.

+ نوشته شده در  88/03/09ساعت 14  توسط | 

خواستم خنده کنم ماتم طه نگذاشت

خواستم  گریه  کنم طعنه اعدا نگذاشت

خواستم داد  دل فاطمه  گیرم زعدو

حکمت و مصلحت خالق یکتا نگذاشت

آن زمانی  که  در خانه  عدو آتش زد

خواستم   من  بروم   ام ابیها  نگذاشت

آن زمانی که گل و غنجه من پرپر  شد

خواستم  داد  زنم  ناله  اسماء  نگذاشت

جان دادن خود را پس ازغسل و دفن تو دیدم

با دست  خود  خشت لحد از  برای تو  چیدم

دیدن   میخ    در   خانه    مرا  آتش  زد

خواستم جان بدهم زینب کبری نگذاشت

دست از غسل کشیدم که به من فرصت آن

صورت  نیلی  و آن سینه سینا نگذاشت

زهرای من خیزو ببین اشک غربت به چشمم

شد  همسرت  خانه  نشین   دگر از پا  نشستم

دشمنم خواست مرا جانب مسجد  ببرد

تا نفس داشت در آن معرکه زهرا نگذاشت

آن زمانی که عدو فاطمه ام را می زد

چاره ای صبر به من غیر تماشا  نگذاشت

در بین آن  دیوار و در ای  فدایی  حیدر

دادی تو شش ماه  پسر بهر  یاری  حیدر

سيل اشكم راه بينائي گرفت            بند بندم عطر زهرائي گرفت

عشق را از فاطمه آموختم              چشم بر دست كبودش دوختم

دست او صدها گره وا مي كند         دست او والله غوغا مي كند

دست او مشكل گشاي عالم است     روي آن جاي لبان خاتم است

دست او دنياي احسان و صفاست    دست او مشكل گشاي مرتضي است

حيف شد آن دست را دشمن شكست با غلاف تيغ اهريمن شكست

گويمت از قصه شهر نبي               از شرار آتش و بيت علي

درد بود و آتش و افسردگي             ياس بود و سيلي و پژمردگي

آه بود و ناله و بغض گلو               پهلوئي بود و لگدهاي عدو

در ميان كوچه آن دنيا پرست          راه را بر مادر سادات بست

گويمت سر بسته در آن كوچه ها     فاطمه گم كرد راه خانه را

آه اي مجنون زبان در كام گير        لب فرو بند و كمي آرام گير

+ نوشته شده در  88/03/07ساعت 18  توسط | 

مدير كل تبليغات اسلامي آذربايجان شرقي گفت: همه افراد جامعه بايد حضرت فاطمه (س) را در تمام مراحل و امور زندگي خود الگو قرار دهند.

حميد عظيمي بعد از ظهر امروز در جلسه هماهنگي عزاداري خياباني روز شهادت حضرت زهرا (س) افزود: در پشت سر گريه‌ها و عزاداري‌هاي شهادت حضرت زهرا (س)، تاريخ اسلام و راه‌هاي زندگي وجود دارد.
وي افزود: با توجه به اهميت اين مراسم هيئت‌هاي مذهبي بايد با اتحاد و همدلي در همه محلات حضور پرشور داشته به عزاداري بپردازند.
عظيمي با اشاره به حفظ عزت، استناد به وقايع تاريخي و پرهيز از تحريف و غلو بر رساندن پيام اهل‌بيت (ع) به ويژه براي نسل جوان تاكيد كرد.
وي همچنين با اشاره به اهميت روزهاي 14 و 15 خرداد، از هيئت‌هاي مذهبي خواست تا در اين روزها نيز حضور پرشوري داشته باشند.
مدير كل تبليغات اسلامي آذربايجان شرقي با تاكيد بر ضرورت تلاش بيشتر زنان و دختران مسلمان با الگو قراردادن زندگي آن حضرت در راستاي ترويج عفاف و پاكدامني فرهنگ فاطمي گفت: امروز دشمنان نظام و انقلاب با ترفندي جديد و به تعبيرمقام عظماي ولايت ناتوي فرهنگي و جنگ نرم به نبرد اهداف و آرمان‌هاي انقلاب اسلامي آمده‌اند و سعي دارند با ترويج فرهنگ غربي و سست كردن اعتقادات جوانان ما به نظام و انقلاب لطمه بزنند.
عظيمي تصريح كرد: امروز رسالت نبوت، حق و حقيقت، به بركت حماسه آفريني حضرت فاطمه(س)، ماندگار است.

+ نوشته شده در  88/03/07ساعت 17  توسط | 

استاندار آذربايجان شرقي گفت: 600هكتار از اراضي دانشگاه صنعتي سهند در اختيار طرح مسكن مهر قرار گرفت.

احمد عليرضا‌بيگي بعد از ظهر امروز در حاشيه نشست شوراي مسكن آذربايجان شرقي در جمع خبرنگاران افزود: با توجه به موقعيت و وضعيت مناسب اين اراضي براي اجراي طرح مسكن مهر، مقرر شد 600 هكتار از اين اراضي در پلاك‌هاي مختلف از دانشگاه صنعتي سهند اخذ و در اختيار طرح مسكن مهر قرار گيرد.
وي با بيان اينكه واگذاري اراضي ياد شده به طرح مسكن مهر به منظور تسريع در آغاز عمليات اجرايي مرحله سوم طرح مسكن كلانشهر تبريز است، اظهار داشت: سند اين اراضي به نام شركت عمران شهر جديد سهند صادر شد و اداره ثبت به استناد مصوبه شوراي مسكن استان بايد نسبت به انتقال اسناد اقدام كند.
استاندار آذربايجان شرقي با تاكيد بر اينكه بايد واگذاري اراضي مزبور به طرح مسكن مهر بايد دو سال پيش عملياتي مي‌شد، افزود: اگر اين مهم تحقق يافته بود، باري كه بر دوش بخش قابل توجهي از جامعه سنگيني مي‌كند، امروز برداشته شده بود.
وي با اشاره به اذعان مديران دستگاه‌هاي اجرايي استان مبني بر اشتباه بودن عدم واگذاري اراضي دانشگاه صنعتي سهند به طرح مسكن مهر، اعتراف به اشتباه گذشته را مورد تمجيد قرارداد و آن را ناشي از صداقت كارگزاران دولت نهم دانست.
استاندار آذربايجان شرقي اظهار اميدواري كرد تا با واگذاري 600 هكتار از اراضي مناسب دانشگاه صنعتي سهند به طرح مسكن مهر، مطالبات متقاضيان مسكن مهر در كلانشهر تبريز پاسخ داده شود.
به گفته بيگي هم اكنون 90 هزار نفر در تبريز خواهان بهره‌مندي از مزاياي طرح مسكن مهر هستند.
استاندار آذربايجان شرقي با تاكيد بر ضرورت اطلاع رساني عملكرد دستگاه هاي دخيل در اجراي طرح مسكن مهر از اداره كل تعاون استان خواست اعضاي متقاضي طرح مسكن مهر كه از نظر درآمد ماهانه تقريباً همگن هستند را شناسايي و براي آماده سازي و احداث مسكن مهر معرفي كند.

+ نوشته شده در  88/03/07ساعت 17  توسط | 

باشگاه تراكتورسازي تبريز به دليل تخلفات تماشاگرانش، از سوي كميته انضباطي فدراسيون فوتبال 30 ميليون ريال جريمه شد.

بنابه گفته روابط عمومي هيئت فوتبال آذربايجان شرقي، اين تيم به دليل تخلفات تماشاگرانش در ديدار با راه‌آهن شهر ري، به توبيخ كتبي و درج در پرونده محكوم و 5 ميليون ريال جريمه شد.
اين تيم همچنين به دليل تخلفات تماشاگران در ديدار با شيرين فراز كرمانشاه، به پرداخت 10 ميليون ريال جريمه نقدي و توبيخ كتبي همچنين درج در پرونده محكوم شد.
همچنين اين تيم تبريزي به دليل داشتن چهار بازيكن اخطاري، از سوي كميته انضباطي 15 ميليون ريال جريمه نقدي شد.
تيم فوتبال تراكتورسازي تبريز هم اكنون با پنجاه امتياز از 24 بازي در رده نخست جدول رده‌بندي گروه «ب» قرار دارد.

+ نوشته شده در  88/03/07ساعت 17  توسط | 

معاون اجتماعي فرماندهي انتظامي ‌آذربايجان شرقي از دستگيري يك آدم‌رباي حرفه‌اي با 25 فقره سابقه كيفري خبر داد.‏‌

صمد فرامرزي افزود: در پي ارجاع پرونده‌اي حامل شكايت خانمي به نام «ليلا ـ ف» مبني بر اينكه فردي به نام «منوچهر ـ خ» با يك قبضه سلاح كمري قصد ربودن وي را داشت، موضوع سريعاً در دستور كار كارآگاهان قرار گرفت.‏
وي تصريح كرد: نامبرده توسط شاكي در خيابان آذربايجان تبريز شناسايي و توسط مأموران تحت تعقيب قرار گرفت و در ادامه سلاح خود را زمين انداخته و متواري شد.
معاون اجتماعي فرماندهي انتظامي استان آذربايجان شرقي اظهار داشت: با بررسي سوابق روشن شد كه نامبرده داراي 25 فقره سابقه كيفري بوده از اين رو تحقيقات وسيع در همين ‌ارتباط‌ انجام شد كه نهايتاً وي با يك دستگاه خودروي پرايد در خيابان چاي‌كنار شناسايي و طي تعقيب و گريزهاي زياد دستگير شد.
وي ادامه داد: متهم در تحقيقات به عمل آمده به دو فقره آدم‌ربايي اعتراف و همدستان وي در اين آدم‌ربايي‌ها نيز به نام‌هاي «مرسل ـ ن»، «ندرت ـ م» و «جمشيد ـ م» در شهرستان اصلاندوز استان اردبيل شناسايي و دستگير شده و همگي به عمل مجرمانه خويش اعتراف و با تشكيل پرونده به مرجع قضايي معرفي شدند.

+ نوشته شده در  88/03/06ساعت 11  توسط | 

نامگذاري يكي از خيابان‌هاي تبريز به نام «خبرنگار»، شهرداري تبريز كارگاه آموزشي برنامه‌ريزي و مديريت بحران و ... از اخبار كوتاه آذربايجان شرقي است.

شوراي نامگذاري شهرداري تبريز با تغيير نام خيابان امتداد باغ گلستان اين شهر به پاستور جديد به نام «خبرنگار» موافقت كرد.
‌نامگذاري يكي از ‌خيابان‌هاي تبريز به نام «خبرنگار» سال گذشته به پيشنهاد انجمن صنفي روزنامه‌نگاران آذربايجان شرقي در كميسيون فرهنگي شوراي اسلامي شهر تبريز مطرح شد.
بر‌اساس اين گزارش، اين طرح پس از تصويب در اين كميسيون براي انجام مراحل تصويب و اقدام نهايي به شوراي نامگذاري شهرداري ارجاع شده بود كه اين طرح از سوي اين شورا نيز به تصويب رسيد.

*شهرداري تبريز كارگاه آموزشي برنامه‌ريزي و مديريت بحران برگزار مي‌كند
شهردار تبريز از برپايي كارگاه آموزش برنامه‌ريزي و مديريت استراتژيك در مواقع بحران در شهرداري اين شهر خبر داد.
عليرضا نوين برپايي اين كارگاه را در راستاي افزايش و ارتقاي توان مديريتي مديران شهرداري و دستيابي به امكان مديريت اصولي در شرايط بحران اعلام كرد.
وي افزود: در اين كارگاه آموزشي يكروزه كه روز 20 خرداد در تالار حركت سازمان ترافيك شهرداري تبريز بر پا خواهد شد، دكتر فرهمندي پيرامون روش‌هاي برنامه‌ريزي و مديريت استراتژيك سخنراني خواهد كرد.

*نمايشگاه قرآني در سراب برپا شد
همزمان با ايام فاطميه دومين نمايشگاه قرآني در سراب برپا شد.
مدرسي، رئيس تبليغات اسلامي سراب با اعلام اين خبر با اشاره به برنامه‌هاي اين نمايشگاه اظهار داشت: همزمان با فرا رسيدن سالروز شهادت حضرت زهرا (س) اين اداره با مشاركت مركز قرآني سيدالشهدا (ع) نمايشگاه قرآني همراه با برگزاري مسابقه حضوري را برپا كرده است.
وي تصريح كرد: در مدت برپايي اين نمايشگاه، ارائه قرآن و كتب مرتبط با علوم قرآني به صورت رايگان و يا تخفيف ويژه جزو برنامه‌هاي نمايشگاه خواهد بود.
مدرسي افزود: در كنار اين نمايشگاه، برنامه‌هاي مذهبي مانند هماهنگي با هيئت‌ها براي برگزاري عزاداري خياباني در سطح شهر در روز شهادت نيز صورت مي‌گيرد.
در سالروز شهادت حضرت زهرا (س)، ده‌ها ايستگاه صلواتي به پخش نذورات مشغول خواهند بود.

+ نوشته شده در  88/03/06ساعت 11  توسط | 

مديرعامل شركت گاز استان آذربايجان شرقي گفت: با گازرساني به 503 روستاي استان آذربايجان شرقي مجموع روستاهاي گازدار در استان به 703 روستا رسيد.

مجتبي فوقي افزود: در حال حاضر 55 شهر و 703 روستا در اين استان ‌زيرپوشش گاز طبيعي قرار دارند كه در‌صدد افزايش گازرساني به ديگر مناطق استان هستيم و تاكنون رشد 150 درصدي را در بخش گازرساني به روستاها شاهد بوده‌ايم.
وي با اشاره به مشكل سال گذشته در زمينه قطع گاز اظهار داشت: سال 86 مشكل افت فشار گاز در استان به دليل قرار گرفتن در منتهي‌اليه شبكه گازرساني كشور، ما را گرفتار قطعي گاز در برخي از شهرستان‌ها كرد كه با اقدام به موقع سعي بر اين شد اين مشكل در سال‌هاي آتي پيش نيايد.
مدير عامل شركت گاز استان آذربايجان شرقي اظهار داشت: با اجراي خطوط انتقال 36 و 20 اينچ همچنين عمليات تزريق گاز در خطوط انتقال به طول 200 و 19 كيلومتر توانستيم مشكل افت فشار و قطعي گاز در استان‌هاي آذربايجان شرقي، غربي و كردستان را برطرف كنيم.
فوقي از اجراي يك‌هزار و 108 كيلومتر شبكه‌گذاري شركت گاز استان در سال گذشته خبر داد و تأكيد كرد: اين ميزان با توجه به برنامه‌هاي امسال افزايش خواهد يافت.
مدير‌عامل شركت گاز استان آذربايجان شرقي با بيان اينكه تمام برنامه‌هاي شركت براي ارائه خدمات به مردم در راستاي تأمين رفاه و آسايش آنان بوده است، اظهار داشت: اجراي خط انتقال 36 اينچ مياندوآب ـ تبريز، گازرساني به 187 روستا و اجراي خط انتقال 20 اينچ دوزدوزان ـ اهر در همين راستا صورت گرفته است.
وي تأكيد كرد: با تلاش و زحمت شبانه‌روزي كاركنان و مهندسان شركت گاز استان توانسته‌ايم با تقويت خطوط گاز شمال‌ غرب كشور و خطوط صادراتي همچنين گاز منطقه ارسباران، گامي بزرگ در راه ارائه خدمات و محرومت‌زدايي برداريم.
فوقي در ادامه تصريح كرد: برنامه‌هاي آتي شركت گاز استان در سال‌جاري كه سال اصلاح الگوي مصرف نام گرفته است، براساس صرفه‌جويي تدوين شده و ما نيز مانند ساير دستگاه‌هاي اجرايي در پي تحقق اين شعار به عنوان خواسته رهبري نظام و دستور ديني هستيم.
وي با تأكيد بر رعايت اصلاح الگوي مصرف در كشور و مصرف بهينه از تمام امكانات موجود اظهار داشت: 831 هزار و 750 مورد مصرف‌كننده گاز در استان گزارش شده كه با رعايت صرفه‌جويي خواهيم توانست ميزان مصرف را كاهش داده و گامي بزرگ در راه توسعه كشور برداريم.
فوقي با اشاره به اينكه استان آذربايجان شرقي شامل 58 شهر و 2‌هزار و 751 روستا است، گفت: گازرساني مطلوب به مناطق محروم در سال جديد نيز با قوت و قدرت ادامه خواهد داشت تا تمام مردم از نعمت گاز در كشور بهره‌مند شوند.

+ نوشته شده در  88/03/06ساعت 11  توسط | 

استاندار آذربايجان شرقي گفت: خلأهاي ايجاد شده در فوتبال آذربايجان شرقي برطرف خواهد شد.‌

احمد عليرضا‌بيگي در ديدار با اعضا تيم‌هاي فوتبال شهرداري، ماشين‌سازي و پتروشيمي تبريز اظهار داشت: نگاه به ورزش در جمهوري اسلامي به دليل نقش آن در ايجاد شادابي و نشاط در بين نسل جوان، بسيار مهم است.
وي رشد و توسعه ورزش استان خصوصا رشته فوتبال را از اولويت‌هاي مديرت ارشد استان برشمرد و گفت: جايگاه آذربايجان شرقي در منطقه شمال‌غرب به گونه‌اي است كه اگر اين استان در ورزش و فوتبال پيشرفت داشته باشد، هم از نظر اقتصادي و هم از نظر ورزشي مي‌تواند در منطقه موثر واقع شود و حرف اول ورزش در منطقه را بزند.
بيگي افزود: با توسعه ورزش استان، خلأهاي ايجاد شده در سال‌هاي گذشته در فوتبال برطرف خواهد شد و فوتبال استان با حضور در ليگ برتر در مسير رشد و ترقي قرار خواهد گرفت.
وي با اشاره به قوانين جاري فوتبال بيان داشت: قوانين و مقررات حاكم در زمين فوتبال، نشانگر همگرايي و وحدت در بين بازيكنان بوده و اين وحدت مي‌تواند در جامعه نيز گسترش يابد.
استاندار اذربايجان شرقي در اين ديدار از تيم فوتبال تراكتورسازي به عنوان نماد ورزشي منطقه شمال‌غرب ياد كرد و گفت: وقتي تماشاگران استان‌هاي همجوار براي تماشاي ديدارهاي اين تيم به تبريز مي‌آيند و يا نتايج اين تيم را مورد رصد قرار مي‌دهند، نشان دهنده اين است كه اين تيم در خارج از استان نيز محبوب بوده و سرنوشت اين تيم فوتبال براي آنان نيز مهم است.
بيگي اضافه كرد: با توجه به اينكه تقويت فوتبال استان با در نظر گرفتن جايگاه آن در بين استان‌هاي همجوار، موجب همگرايي استان‌هاي شمال‌غرب نيز مي‌شود، در نتيجه مديريت ارشد استان توجه خاصي به اين رشته داشته و دارد.
وي خاطر نشان كرد: مديريت استان در راه توسعه تمام رشته‌هاي ورزشي تلاش و كوشش خواهد كرد و در اين ميان به فوتبال نگاه و توجه ويژه‌اي خواهد شد.
در پايان اين ديدار، از سوي استاندار آذربايجان شرقي به مسئولان تيم‌هاي حاضر، لوح تقدير و پاداش نقدي اعطا شد.

+ نوشته شده در  88/03/06ساعت 11  توسط | 

ميرحسين موسوي درجمع اقشار مختلف مردم تبريز در ورزشگاه تختي اين شهر در سخناني به زبان تركي قول داد اصول 15، 19 و 12 قانون اساسي را اجرا و به مسائل اقليت‌ها و زبان‌هاي مختلف در كشور توجه كند.

 موسوي كه سخنراني‌اش به زبان تركي با استقبال حاضران در ورزشگاه تختي مواجه شده بود، خطاب به آنها ادامه داد:« شما هميشه در برابر ظلم و ديكتاتوري ايستادگي كرده‌ايد. آذربايجان و به ويژه تبريز فرهنگ‌پرور و هنرپروراند كه استاد شهريار يك نمونه از اين است؛ آذربايجان مهد علما، دانشمندان و انسان‌ها بزرگي مانند علامه جعفري، علامه اميني، علامه طباطبايي و شهيدان قاضي و مدني است.»

موسوي ادامه داد:«‌ اينجا شهر قهرمانان و سرداران بزرگي است؛ قهرمانان بزرگ انقلاب مشروطه ، محمد خياباني و ستارخان شاهد اين سخن هستند كه آذربايجان هميشه در برابر ديكتاتوري ايستاده است؛ انقلاب و 22 بهمن نيز شاهد است كه آذربايجان مركز غيرت است؛ خاطرات لشكر عاشورا و باكري‌ها نيز گواهي ديگر براين حقيقت است؛ پس زنده باد آذربايجان.» ميرحسين موسوي گفت:« ما مي‌توانيم، مردم تبريز و آذربايجان مي‌توانند و مردم در كل كشور مي‌توانند با كمك هم مشكلات را حل كنند.اگر از سرمايه‌هاي اجتماعي كشور به خوبي استفاده كنيم و سهم زنان و مردان را بشناسيم، مي‌توانيم.» موسوي خطاب به مردم تبريز خاطرنشان كرد:« امروز دوران حساس و سرنوشت‌سازي فرا رسيده و تصميم شما در سطح ملي تعيين كننده و تاثيرگذار است. آذربايجان هميشه از آزمون‌ها سربلند بيرون ‌آمده است و اينكه رهبر معظم انقلاب گفته‌اند آذربايجان سر ايران است گواهي بر اين است.» ميرحسين موسوي در ادامه سخنان خود را به زبان فارسي اينگونه ادامه داد:«‌ سرنوشت آذربايجان يعني سرنوشت ايران؛ هميشه همين بوده است و الان نيز چنين است. سرنوشت آذربايجان و سرنوشت كل ايران از هم جدايي ندارد. در روزهاي حساس انقلاب نيز ايستادگي شما بارها مملكت را نجات داده است.» عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام در ادامه به ظرفيت‌هاي آذربايجان براي توسعه در عرصه‌هاي مختلف اشاره كرد و با اشاره به اينكه آذربايجان زماني مركز تجارت و اقتصاد و محل اتصال ايران با جهان بوده و بازار تبريز بزرگترين بازار سرپوشيده جهان است، بر لزوم توجه ويژه به اين بخش از كشورمان تاكيد كرد و گفت كه آذربايجان بايد نقش سرنوشت‌سازش را در سطح ملي احيا كند. موسوي گفت:«‌ سرانه توليد ناخالص ملي در آذربايجان در سالهاي گذشته كاهش يافته و اين استان فقيرتر شده كه و اين وضع بايد عوض شود، چراكه هر نوع سرمايه‌گذاري دراين استان نه تنها براي آذربايجان، بلكه براي كل كشور نتيجه مثبت دارد.» ميرحسين موسوي درادامه از آنچه بي‌برنامگي براي استفاده از ظرفيت‌هاي آذربايجان مي‌ناميد انتقاد كرد و گفت:« مرحوم عالي‌نسب كه فرزند همين آذربايجان بود گفته بود سرنوشت ايران فقر نيست. اين حرف يعني اگر با وجود اين همه سرمايه‌ها فقر داريم،ضعف از ماست و سرنوشت ما اين نيست.» ميرحسين موسوي همچنين به انتقاد ازانحلال سازمان مديريت‌وبرنامه‌ريزي و برخي شوراهاي تصميم‌گيري و همچنين تورم 25 درصدي پرداخت.


+ نوشته شده در  88/03/05ساعت 8  توسط | 

شهردار تبريز گفت: بازيكنان تيم فوتبال شهرداري با كسب پيروزي در دو بازي باقي مانده از ليگ جشن بزرگ صعود به ليگ برتر را برپا خواهند كرد‌.

عليرضا نوين بعد از ظهر امروز در مراسم بهره‌برداري از طرح توسعه باشگاه شهرداري با حضور در تمرين تيم بزرگسالان كه در حال حاضر با قرار گرفتن در رده دوم جدول رده‌بندي گروه دوم ليگ دسته اول از بخت بالايي براي صعود به ليگ برتر فصل بعد برخوردار است، ضمن ديدار و گفتگو با كادر فني و بازيكنان اين تيم، خواستار تلاش و عزم گروهي براي كسب پيروزي در دو بازي پايان فصل و صعود به ليگ برتر شد.
وي افزود: تلاش براي كسب يكي از سه سهميه صعود به ليگ برتر از سوي باشگاه شهرداري تبريز، هدف اصلي شوراي شهر و مديريت كلان شهرداري طي يك سال گذشته بوده و ما تمام امكانات و حمايت‌هاي لازم براي تحقق اين هدف بزرگ را فراهم كرده‌ايم.
نوين با اعلام كه امروز بيش از هر فصل ديگر شرايط براي صعود نمايندگان فوتبال تبريز به سطح اول فوتبال كشور فراهم است، از بازيكنان و اعضاي كادر فني خواست با تمام توان و غيرت در بازي آينده طاهر شده و زمينه را براي نشاط عمومي و تزريق اميد در بين جوانان فراهم كنند.
شهردار تبريز در بخش ديگري از سخنان خود ضمن تقدير از تلاش‌هاي بازيكنان و كادر فني تيم بر پايبندي مديريت شهرداري به تعهدات مالي و اعطاي پاداش وعده داده شده به بازيكنان تاكيد و ابراز اميدواري كرد طي هفته‌هاي آينده شهرداري تبريز جشن بزرگ صعود تيم فوتبال شهرداري به ليگ برتر را با حضور ده‌ها هزار نفر از مردم و جوانان مشتاق فوتبال برپا كند.
براساس اين گزارش، اعضاي كادر فني و بازيكنان تيم فوتبال شهرداري تبريز نيز در اين ديدار به شهردار تبريز اطمينان دادند تمام تلاش خود را براي صعود به ليگ برتر به كار خواهند بست.

+ نوشته شده در  88/03/05ساعت 7  توسط | 

مدير كل امنيتي انتظامي استانداري آذربايجان شرقي از انهدام و دستگيري اعضاي يك باند بزرگ سرقت مسلحانه كه قصد بر هم زدن آرامش در آستانه انتخابات را داشتند، در تبريز خبر داد.

ايوب حقيقي بعد از ظهر امروز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: اين باند قصد داشت در آستانه انتخابات امنيت و آرامش شهر را به هم بريزد كه توسط سربازان گمنام امام زمان (عج)، سپاه و نيروي انتظامي همچنين همكاري تشكيلات قضايي به دام قانون افتاد.
وي تصريح كرد: متهمان بر هم زدن آرامش عمومي در آستانه انتخابات رياست جمهوري را معترف شده و وقوع سرقت‌هاي مسلحانه همچنين قتل چند نفر در اين ارتباط را براي تامين منابع مالي از اهداف خود عنوان كردند.
مدير كل امنيتي انتظامي استانداري آذربايجان شرقي اظهار داشت: تهيه و استفاده از بمب‌هاي دست‌ساز، سرقت مسلحانه از منازل و مغازه‌ها،قتل، زورگيري، تهيه و استفاده از لوله‌هاي انفجاري و ديناميت، زورگيري از خودروها و سرقت از طلافروشي در شهر صوفيان از جمله جرائمي هستند كه اين باند به آنها دست زده است.
حقيقي تاكيد كرد: تعدادي از افراد باند ياد شده كه گريخته بودند نيز امروز در ارتفاعات هشترود به دام ماموران نيروي انتظامي افتاده و ضمن دستگيري، تحويل مراجع قانوني شدند.
مدير كل امنيتي انتظامي استانداري آذربايجان شرقي قتل سرايه‌دار امام‌زاده محمد آقا كجاني در بخش خلجان شهر تبريز نيز كه در نهم فروردين امسال به وقوع پيوست را از سوي اين باند تبهكار عنوان كرد.
حقيقي اظهار داشت: تحقيقات و پيگيري‌ها در خصوص متهمان ادامه دارد.

+ نوشته شده در  88/03/05ساعت 7  توسط | 

معاون فرهنگي سازمان تبليغات اسلامي آذربايجان شرقي گفت: با هماهنگي انجمن‌هاي اسلامي، هيئت‌هاي مذهبي و نانوايان استان، بيش از 400 نانوا در سطح استان به مناسبت سالروز شهادت حضرت زهرا (س) پخت رايگان خواهند داشت.

حجت‌الاسلام احمد حميدي در تبيين اهم برنامه‌هاي اين اداره به مناسبت ايام فاطميه افزود: شناساندن ابعاد مختلف شخصيتي حضرت زهرا (س) و معرفي ايشان به عنوان بهترين الگو براي بانوان از مهم‌ترين اهداف اجرايي برنامه‌هاي ايام فاطميه است.
وي با اشاره به فعاليت 170 روحاني مستقر در طرح هجرت و فعاليت بيش از 200 مبلغه در استان اظهار داشت: به منظور برگزاري برنامه‌هاي مختلف در طول ايام فاطميه، اعزام روحاني و مبلغه به مراسم عزاداري، هيئت‌هاي مذهبي، منازل و غيره انجام خواهد شد.
حميدي همچنين اضافه كرد: با هدف هدايت و حمايت نمايشگاه‌هاي ايام فاطميه، با برگزاري جلسات مختلف راهكارهاي مناسب براي برگزاري نمايشگاه‌هاي غني ارائه شده است.
معاون فرهنگي سازمان تبليغات‌ آذربايجان شرقي با اشاره به حمايت از اين نهاد از برنامه‌هاي هيئت‌هاي مذهبي، تشكل‌هاي ديني و كانون‌هاي فرهنگي مردمي اظهار داشت: هيئت‌هاي مختلف مذهبي برنامه‌هاي ويژه‌اي را در طول ايام فاطميه اجرا خواهند كرد كه مي‌توان به عزاداري گسترده خياباني در سالروز شهادت حضرت زهرا (س) اشاره كرد.
وي همچنين با اشاره به فعاليت بيش از 100 هيئت مذهبي بانوان در سطح استان اظهار داشت: هفت هيئت مذهبي بانوان در برگزاري نمايشگاه بنياد فاطميه با برگزاري مراسم سخنراني و عزاداري مشاركت دارند.
حميدي اظهار داشت: هماهنگي‌هاي لازم نيز با انجمن‌هاي اسلامي اصناف بازار تبريز و انجمن‌هاي اسلامي ادارات، كارخانجات و ساير نهادها براي برگزاري مراسم در اين ايام صورت گرفته است.
معاون فرهنگي سازمان تبليغات‌ آذربايجان شرقي گفت: همچنين گردهمايي و همايش‌هاي ويژه‌اي با هدف برنامه‌ريزي و ارائه طرح‌هاي فرهنگي براي تشكل‌هاي ديني و اقشار تاثيرگذار انجام شده كه مي‌توان به همايش هيئت‌هاي مذهبي با حضور 600 نفر اشاره كرد.

+ نوشته شده در  88/03/04ساعت 14  توسط | 

در بيستمين سالگرد ارتحال ملكوتي حضرت امام راحل (ره)، 20 هزار نفر از مردم آذربايجان شرقي براي شركت در مراسم ويژه سالگرد آن امام راحل به حرم مطهر اعزام خواهند شد.‌

مسئول معاونت اردويي راهيان نور و گردشگري سپاه عاشورا گفت: ستاد برگزار مراسم سالگرد ارتحال ملكوتي حضرت امام خميني (ره) در همه شهرستان‌ها فعال شده و ضمن برنامه‌ريزي براي اجراي مراسم بزرگداشت بيستمين سالگرد ارتحال امام (ره) ثبت‌نام كاروان‌هاي اعزامي حرم مطهر را نيز آغاز كرده است.
محمدعلي قهرماني افزود: كاروان‌هاي زيارتي حرم مطهر حضرت امام (ره) به منظور تجديد ميثاق با آرمان‌هاي بلند حضرت امام (ره) و تجديد بيعت با مقام معظم رهبري، حضرت آيت‌الله خامنه‌اي اعزام مي‌شوند.
وي از تلاش‌هاي خوب ستادهاي برگزاري نواحي مقاومت بسيج در شهرستان‌ها خبر داد و گفت: كار ثبت نام از كاروان‌ها در همه شهرستان‌هاي استان آغاز شده و كاروانيان روز سيزدهم خرداد ماه به سمت حرم مطهر حركت خواهند كرد تا در روز چهاردهم خرداد در مراسم ويژه‌اي كه در حرم مطهر حضرت امام برگزار خواهد شد شركت كنند.

+ نوشته شده در  88/03/04ساعت 14  توسط | 

فرماندار تبريز گفت: بين سال‌هاي 85 تا 87، يك ‌هزار و 105 پروژه با اعتباري بالغ بر 2 ميليون و 260 هزار و 674 ريال در سطح شهرستان اجرا شده است.

محمدعلي ذبيحيان صبح امروز در جلسه شوراي برنامه‌ريزي اظهار داشت: اعتبارات شهرستان تبريز از سال 85 به اين طرف خوشبختانه روند رو به رشد داشته است.
فرماندار تبريز در زمينه به مراحله اجرا درآمدن پروژ‌ه‌هاي استاني تصريح كرد: بين سال‌هاي 85 تا 87، يك ‌هزار و 105 پروژه با اعتباري بالغ بر 2 ميليون و 260 هزار و 674 ريال در سطح شهرستان اجرا شده كه روند رو به رشد را در اين مدت شاهد هستيم.
ذبيحيان همچنين به رقم پروژه‌ها طي سال‌هاي 85 تا 87 اشاره كرد و اظهار داشت: در فاصله اين سال‌ها به ترتيب 362 پروژه، 335 پروژه و 408 پروژه در تبريز اجرا شده است.
فرماندار تبريز افزود: همچنين طي سال 87، 25 پروژه با اعتباري بالغ بر 2 ميليون و 458 هزار و 713 ريال كه 8/ 44 درصد از سهم استان را شامل مي‌شود به شهرستان تبريز اختصاص داده شده است.
فرماندار تبريز در ادامه تصريح كرد: از محل اعتبارات تملك دارايي سرمايه‌اي نيز با اعتباري بالغ بر يك ميليون و 43 هزار و 266 كه سهمي در حدود 79 درصد را شامل مي‌شود، 408 پروژه در سال 87 در تبريز اجرا شده است.
فرماندار تبريز در خصوص امور اجتماعي در قالب رفاه و تامين اجتماعي نيز اظهار داشت: 3/2 درصد از كل جمعيت استان را بيمه‌شدگان اصلي تامين اجتماعي در شهرستان تبريز، 35 درصد از جمعيت كل استان را افراد مستمري‌بگير زيرپوشش سازمان بهزيستي در تبريز و 3/23 از سهم استان در تبريز را خانوارهاي زيرپوشش كميته امداد تشكيل مي‌دهند.
وي همچنين گفت: 8/21 درصد از كل جمعيت استان زيرپوشش كميته امداد در تبريز و7/67 درصد جمعيت از سهم استان را افراد زير پوشش سازمان بهزيستي در تبريز تشكيل مي‌دهد.
فرماندار تبريز در ادامه گفت: 35 هزار نفر در شهرستان تبريز مورد حمايت و زيرپوشش تامين اجتماعي هستند همچنين 2 هزار و 948 كارگاه‌ نيز زيرپوشش تامين اجتماعي در تبريز وجود دارد.
ذبيحيان دانشجويان شاغل به تحصيل در دانشگاه‌هاي تبريز را 55 هزار و 300 نفر اعلام كرد و افزود: 31 هزار و 106 دانشجو در دانشگاه‌هاي دولتي و 241 هزار و 97 نفر در دانشگاه‌هاي غيردولتي طي سال تحصيلي 85-86 به تحصيل مشغول بوده‌اند.
فرماندار تبريز اعضاي هيئت علمي در مقاطع مختلف را جمعيتي در حدود 2 هزار و 50 نفر اعلام كرد.

+ نوشته شده در  88/03/04ساعت 14  توسط | 

شهردار تبريز توسعه جهشي اين شهر را نتيجه تعامل و همدلي شوراي شهر با شهرداري دانست .

عليرضا نوين در آيين افتتاح مدرنترين کارواش شمالغرب کشور و آغاز عمليات اجرايي چند طرح عمران شهري همزمان با سالروز آزاد سازي خرمشهر به حجم بالاي طرح ها اشاره کرد و گفت: اين طرح ها به صورت مشارکتي در راستاي سياست هاي ابلاغي اصل 44 قانون اساسي و اهداف برنامه تبريز 90 اجرا مي شود.
بر اساس اين گزارش ، شهرک نمايشگاهي خودرو، شهرک نمايشگاهي مبل ، ايستگاه مترو کلانتر کوچه ،زير گذر و تقاطع غير همسطح خرمشهر واقع در شهرک طالقاني ، بازارچه ميوه و تره بار شهرک باغميشه و طرح توسعه باشگاه فرهنگي و ورزشي شهرداري تبريز از جمله طرح هاي در دست اجرا در اين شهر است .
شهردار تبريز مجموع اعتبارات تخصيص يافته براي اين طرح ها را 15 هزار ميليارد ريال اعلام کرد و گفت: جذب و حمايت از سرمايه گذاري بخش خصوصي اولويت کار شورا و شهرداري است .
نوين هدف از ايجاد شهرک نمايشگاهي خودرو را تجميع مراکز خريد و فروش خودرو اعلام کرد و گفت: اين مجموعه در زميني به وسعت بيش از چهار هکتار در مدت 36 ماه احداث مي شود .
وي ميزان سرمايه گذاري بخش خصوصي در اين طرح را 10 هزار ميليارد ريال اعلام کرد و افزود: طرف سرمايه گذار احداث توفقگاه مدرن اتوبوس هاي شرکت واحد را نيز تعهد کرده است .

+ نوشته شده در  88/03/04ساعت 12  توسط | 
 سرمربي تيم فوتبال ماشين سازي تبريز گفت: تمامي تلاشمان را بر ماندن در ليگ دسته يک متمرکز کرده ايم.
جواد موسوي گفت: سعي خواهيم کرد تا در دو بازي باقي مانده از ليگ، نتيجه دلخواهمان را بگيريم و با ماندن در ليگ يک، براي فصل بعد برنامه ريزي کنيم.
وي با اشاره به ديدار روز پنجشنبه تيمش با مس رفسنجان که با نتيجه سه بر يک به نفع ماشين سازان خاتمه يافت ، گفت: به هر کدام از بازيکنان تيم مبلغ هفت ميليون ريال به عنوان پاداش پرداخت شد و اين پاداش ها در بازي هاي بعدي نيز خواهد بود.
وي در خصوص دستمزد بازيکنان تيم ، اظهار داشت: تاکنون 70 درصد قرارداد بازيکنان پرداخت شده و تا قبل از بازي هفته بيست و پنجم مقابل نيروي زميني تهران، 10 درصد از مبلغ قرارداد بازيکنان نيز پرداخت خواهد شد.
موسوي با عالي خواندن روحيه بازيکنان تيم ، گفت: اگر ماشين سازي دچار مشکلات مالي نمي شد و حمايت هاي مالي به موقع از اين تيم صورت مي گرفت ، جايگاه اين تيم هم اکنون در بالاي جدول بود.
تيم فوتبال ماشين سازي تبريز هم اکنون با 20 امتياز در رده 12 جدول رده بندي گروه ب رقابت هاي ليگ دسته يک باشگاه هاي کشور قرار دارد و روز يازدهم خرداد ماه جاي و از هفته بيست و پنجم اين رقابت ها، در ورزشگاه تختي تبريز ميزبان نيروي زميني تهران خواهد بود.
 
 
 
+ نوشته شده در  88/03/04ساعت 12  توسط | 

استاندار آذرباييجان شرقي اعلام کرد: مردم کشورمان با حضور گسترده و باشکوه خود در پاي صندوق هاي راي ، حماسه ديگري را در دهمين دوره انتخابات رياست جمهوري رقم خواهند زد.

" احمد عليرضا بيگي " ، شامگاه يکشنبه در همايش تجليل از فاتحان خرمشهر در جمع رزمندگان و فرماندهان نيروهاي نظامي و انتظامي آذربايجان‌ شرقي ، ابراز اميدواري کرد که دولت آينده ، برآمده از آراي مردم بوده ، به آراي قاطبه مردم تکيه کرده و پشتيبان ارزش‌هاي ملت باشد.
وي با تاکيد بر ضرورت تلاش براي فراهم کردن بستر لازم براي حضور حداکثري مردم پاي صندوق‌هاي راي تصريح کرد: راي حداکثري مردم در اين دوره از انتخابات علاوه بر اينکه پشتيباني قاطع براي رئيس‌جمهوري آينده مي‌شود، مشروعيت و مقبوليت نظام جمهوري اسلامي ايران را به جهانيان بار ديگر اثبات مي‌کند.
وي در خصوص نامزدهاي تاييد صلاحيت شده دهمين دوره انتخابات رياست جمهوري گفت: هر چهار نامزد حاضر در صحنه انتخابات، ريشه در تاريخ انقلاب دارند.
بيگي افزود: شاخص اصلي درعرصه انتخابات رياست جمهوري ، رقابت برنامه‌ها است و نبايد اين فضا به فضاي جدال بين حق و باطل تبديل شود.
وي اضافه کرد: آنچه که مردم در روز 22 خرداد امسال در قالب حضور باشکوه در پاي صندوق هاي راي خلق خواهند کرد، نمادي از وحدت ملي و اعتماد به نفس ملت شريف ايران است.
وي اظهار داشت: زماني که رئيس ‌جمهوري بر‌آمده از آراي مردم پس از برگزاري انتخابات روي کار آيد، رئيس ‌جمهور همه ملت بوده و به همين دليل احزاب و گروه‌هاي سياسي رقيب خود نبايد از مشارکت در تعيين سرنوشت کشور کنار بکشند.
وي با تاکيد بر ضرورت رعايت اخلاق انتخاباتي از سوي نامزدها و طرفداران‌شان گفت: يکي از لازمه‌هاي برگزاري انتخاباتي سالم و پرشور ، رعايت اين مهم است.
استاندار آذربايجان شرقي ، خطاب به رزمندگان حاضر در اين آيين گفت: شما به عنوان گروهي مرجع ، مورد اعتماد مردم بوده و مي‌توانيد زمينه مشارکت بيشتر مردم در اين دوره از انتخابات را فراهم کنيد.
وي افزود: بدون شک ، رئيس ‌جمهوري که به واسطه راي مردم در 22 خرداد روي کار مي‌آيد، در مذاکرات جهاني بر ارزش‌هاي ملي و ديني پايبند بوده و بر آنها تکيه خواهد کرد.
استاندار آذربايجان شرقي بداخلاقي‌هاي انتخاباتي را يکي از آسيب‌هاي مطرح در آستانه انتخابات خواند و افزود: بد‌اخلاقي انتخاباتي نيازمند ارشاد و راهنمايي از سوي معتمدان جامعه است.
بيگي ، سوم خرداد را سندي ارزشمند از اراده و موجوديت ملت خواند و افزود: اين حماسه در سايه وحدت همه نيرو‌هاي مسلح اعم از ارتش، سپاه، نيروي ‌انتظامي و بسيج حاصل شد.
وي ادامه داد: از رهگذر پيروزي رزمندگان اسلام در اين عمليات با‌شکوه که در تاريخ جاودانه شد، اعتماد به نفس ملي به عنوان سرمايه ارزشمند نظام جمهوري اسلامي ايران‌، حاصل شد.

+ نوشته شده در  88/03/04ساعت 12  توسط | 

فرهنگ‌سازي و دروني‌سازي هنجارها در جامعه به‌ درستي انجام نگرفته است

نبود آموزش‌هاي لازم براي جوانان و نوجوانان در زمينه نحوه برقراري رابطه با ديگران در خانواده و جامعه و نيز عدم آموزش مهارت‌هاي زندگي و نداشتن درك صحيح از نيازهاي جوانان، قبل از اينكه جوانان و نوجوانان وارد محيط‌هاي مختلط و دانشگاه شوند، به علت بيدار شدن غرايز و پاسخ به نيازهاي عاطفي و احساسي شکل گرفته، آنان را درگير مشكلات فكري مختلفي مي‌كند كه سبب بروز مشكلات و ناهنجاري‌هايي در جامعه مي‌شود و گاهاً آثار مخربي برجاي مي‌گذارد.

در اين بين برخي از خانواده‌ها از ايجاد برخي روابط غير منطقي فرزندان‌شان با همسالان غير همجنس خود ابراز نگراني مي‌كنند و برخي از خانواده‌ها نيز كنترل شديدي را بر فرزندان خود اعمال مي‌كنند كه اين نيز در جاي خود اثرات سوء برجاي مي‌گذارد.

برخي از كارشناسان نيز عقيده دارند كه مهمترين بنيان فكري هر فرد از خانواده ريشه مي‌گيرد و رفتارهاي شكل گرفته در جوانان در نتيجه تعامل آنها با خانواده و محيط پيراموني‌شان و همچنين شكل گرفته از رفتار همنوعان‌شان است. برخي از روانشناسان نيز دوستي‌هاي شكل گرفته اين چنيني را محصول كنش‌ها و واكنش‌هاي اجتماعي مي‌دانند و مي‌گويند با توجه به محدوديت‌هايي كه براي جوانان ما در دوران كودكي در مدرسه و يا ساير اماكن دور از همسالان غير همجنس خود قرار مي گيرند، سبب مي‌شود كه در دوران بيدار شدن احساسات و غرايز در جهت پاسخ به نيازهاي عاطفي خود عاقلانه و منطقي رفتار نكنند. در اين ميان جوانان نيز مي‌خواهند دست به انتخاب بزنند و خود تجربه كنند، آنچه را كه ديگران تجربه كرده‌اند، چرا كه موجودات چشم و گوش بسته‌اي نيستند که توان حرف زدن از عقايد، احساسات و انتظارات خود را نداشته باشند، غافل از اينكه اصولا تحول عاطفي دختران و پسران متفاوت از يكديگر است. دختران در اين جنبه به دنبال عشق آرماني و رمانتيک هستند. آنها، اين دوستي‌ها را آسماني و پاک مي‌دانند و خيانت را گناهي نابخشودني. اما بسياري از پسران كه توان تشکيل خانواده از طريق ازدواج را ندارند، عده‌اي از آنان در جهت برطرف کردن نيازهاي جنسي و عاطفي خود از طريق دوستي بر مي‌آيند، دوستي‌هايي که اغلب با وعده‌هاي فريبنده و دروغين ازدواج همراه است و درنتيجه آن مشكلات بعدي كه براي جوانان از جمله دختران بوجود مي‌آيد و اين موارد ذكر شده از سوي كارشناسان، آموزش‌هاي پيش از ورود به جامعه را براي جوانان در خانواده ضروري مي‌سازد.

در همين رابطه دکتر صمد يعقوبي، عضو هيات علمي دانشگاه دانشگاه تبريز  گفت‌: اصولاً كلمه انحراف در كنار كلمه ديگري به نام هنجار مفهوم مي‌يابد و در كنار آن نيز چند مفهوم ديگر همچون كنترل اجتماعي و هم نوايي اجتماعي قابل تعريف خواهد بود.

وي افزود: در جامعه يك سري هنجارها و نرم‌ها براي روابط اجتماعي وجود دارد و هنجارها نيز براي اين شكل مي‌گيرند كه روابط اجتماعي را معين و مشخص سازند و با اين تعريف قانون نيز نوع خاصي از هنجار تلقي مي‌شود.

وي اظهار کرد: هنجارها بر اساس ارزش اجتماعي بنا شده و عنصر اصلي هنجار را اكثريت تعريف مي‌كنند و هر چيزي را كه اكثريت بر اساس ارزش قبول داشته و رعايت كنند تبديل به هنجار مي‌شود. در جوامع مختلف ارزش‌هاي مختلف تعريف مي‌گردد كه به دنبال آن هنجارها متفاوت خواهند بود. اگر آن ارزش‌ها جنبه اكثريت داشته باشند خوب يا بد بودن آن ارزش مطرح نمي‌شود و رفتاري بد و نادرست نيز مي‌تواند تبديل به هنجار شود.

اين عضو هيات علمي دانشگاه در ادامه گفتگو با اشاره به برخي مسائل در نظام اداري کشور گفـت: در سيستم اداري، مي‌توان به بحث پارتي بازي اشاره كرد كه به دليل تكرار استفاده از اين مساله به صورت يك هنجار در آمده و عملاً زشتي و قباحت خود را از دست داده و به صورت معمول استفاده مي‌گردد! در مورد روابط دختر و پسر نيز بايد گفت هنگامي كه روابط دختر و پسر فراگير شود، در جهت عادي بودن و هنجارشدن پيش خواهد رفت همانند جوامع خارج از ايران.

دکتر يعقوبي خاطرنشان کرد: مساله مهم دراينجا نيازهاي انسان است مثل نياز به روابط اجتماعي. يكي از نيازهاي اساسي جوانان، برنامه‌ريزي براي آنان است كه در اين راستا شناخت نياز، مقدمه عمل درست است و اگر بر اساس اصول علمي و تحقيقي نيازهاي جوانان را نشناسيم، برنامه ريزي انجام گرفته براي آنان به نتيجه نرسيده و نمي‌توان بايدها و نبايدهايي براي جوانان تعريف كرد.

اين استاد دانشگاه افزود: در اين دوران، جهان در حال تغيير است كه يكي از بارزترين تغييرها شكسته شدن مرزهاي سياسي از طريق ارتباطات جمعي است كه از طريق اين ارتباطات هنجارها و سنت‌هاي اجتماعي كارايي خود را از دست مي‌دهند. اين نوع وسايل‌ كه در كشور ما از طريق جوانان به صورت بي‌رويه استفاده مي‌شوند مي‌تواند كاركرد منفي به خود بگيرد چرا كه جوانان از كودكي در كشور ما در شرايط خاصي همچون جدايي دختر و پسر قرار مي‌گيرند و تا دوران دبيرستان اين نوع شرايط ادامه مي‌يابد؛ هنگامي كه به ناگاه در دانشگاه با هم روبرو مي‌شوند مي‌خواهند محروميت‌هاي عقده شده و عقده‌هاي سركوب شده و البته از بين نرفته را بگشايند! و دانشگاه محلي براي عقده گشايي خواهد بود و البته ارتباطات جمعي نيز اين روابط را تسهيل خواهد كرد.

دکتر يعقوبي اظهار داشت: جوانان افرادي احساسي بوده و معمولاً در مسير عقلانيت و مصلحت كار نمي‌كنند، بنابراين از اين شرايط پيش آمده استقبال مي‌كنند و اين نوع روابط را متكامل‌ترين حالت ممكن كه با ويژگي‌هاي جواني سازگار است، مي‌دانند. اگر برنامه‌ريزي براي جوان درست انجام نگيرد و نيازهاي جوان به خوبي شناخته نشود و بايدها و نبايدهايي براي او بدون تعريف جايگزين تعريف كنيم، او توصيه را نمي پذيرد زيرا چيزي ندارد كه جايگزين نمايد.جوانان نه اجازه دوست شدن دارند و نه به دليل مشكلات اجتماعي شرايط و امكان ازدواج برايشان فراهم است، علاوه بر اينها ما در جامعه خود در نحوه نزديك شدن به ازدواج نيز مشكلاتي داريم. شيوه‌هاي سنتي عملكرد درستي نبودند؛ به ظاهر اينگونه به نظر مي‌آيد كه ازدواج هاي سنتي (مصلحتي) پايداري بيشتري نسبت به ازدواج‌هاي عشقي دارند، شايد آمارها نيز اينگونه نشان دهند اما ثبات خانوادگي هميشه دليل بر توافق زوجين نيست. چه بسا با هم زندگي مي‌كنند اما به دليل مصلحت و نه عشق و علاقه و باهم در زندگي همچون آتش زير خاكستر بسوزند و بسازند! اگر ثبات خانوادگي ناشي از توافق كامل، عشق، علاقه و رضايت كامل باشد، ارزشمند است، در غير اين صورت تحمل روابط نامتقارن بر اساس مصلحت است كه بر خلاف نيازهاي اساسي انسان است.

اين استاد دانشگاه درخصوص ازدواج‌هايي که از طريق روابط و دوستي‌ها صورت مي‌گيرد و اينكه آيا اين ازدواج‌ها از لحاظ اجتماعي تحكيم پذير هستند يا نه، معتقد است: ازدواج‌هاي که از اين طريق صورت مي‌گيرد مشكلاتي دارند. اين روابط به دليل فاصله‌اي است كه كودكان از هم، از كودكي داشته‌اند و در ذهن خود نوعي کمبود محبت نسبت به جنس مخالف را همواره احساس مي‌کردند و به خاطر شدت اين احساس در اولين برخورد و رابطه اجتماعي با جنس مخالف شديداً ابراز احساس نموده‌ و با نشان دادن علاقه‌مندي شديد به همديگر در واقع آن نياز سرکوب شده را وا مي‌گشايند و از اين طريق احساس آرامش و تخليه رواني مي‌کنند؛ روشن است که اين نوع روابط به دليل عدم شناخت واقعي افراد از همديگر و اتکاي صرف بر احساسات آني و ناپايدار پس از مدتي در بستر واقعي زندگي رنگ خود را مي‌بازد و گسسته مي‌شود. همانند انسان تشنه‌اي که با شرب آب و رفع تشنگي عطش خويش را فرو مي‌نشاند و پس از آن ارزش آب در نظر او پايين مي‌آيد.

وي افزود: اين نوع شناخت‌ها بر مبناي احساسات بوده كه مي‌تواند مبناي دوستي و آغاز روابط خانوادگي باشد اما پايدار نخواهد بود كه براي پايداري بايد عقل بر احساس افسار بزند و البته اين درست نيست كه احساس را از زندگي حذف كرد زيرا يك بعد انسان احساس است. البته نبايد فراموش نكرد با اينکه آمارها نشان مي‌دهد ازدواج عشقي بدين شكل ناپايدار است و ازدواج مصلحتي پايدارتر مي‌باشد ولي اين پايداري به دليل عشق واقعي زوجين نبوده و ارزشي ندارد.

دکتر يعقوبي در ادامه  گفتگو با ایسنا تاکيد کرد: بايد تعاملي بين آشنايي و كنترل خانوادگي وجود داشته باشد يعني اينكه از روابط درست استفاده شود. روابط كنترل شده‌اي در جهت شناخت همديگر قبل از ازدواج وجود داشته باشد اما بايد توجه داشت اگر در جهت درست قرار گيرد و بر اساس هنجارهاي اجتماعي تعريف شود، پايداري زندگي را در آينده بر اساس عشق و علاقه تضمين مي‌كند.

اين استاد دانشگاه درخصوص راهكارهاي ازدواج پايدار و ارائه سبک جديد اسلامي گفت: ازدواج پايدار زماني است كه بر اساس شناخت اصولي و درست و شناخت عمقي صورت گيرد. بايد شرايطي براي شناخت عميق به وجود آيد و به سمت هنجارشكني و كج روي نرود، رفتن به اين سمت زمينه مناسبي را براي شناخت ايجاد نمي‌كند. ارتباطات ايجاد شده كه ارتباط با دنيا را براي افراد فراهم مي‌سازد، مي‌تواند زمينه ساز فساد باشد، مثلاً دختر ايراني را تصور كنيد، با اينكه او در دامن اسلام پرورش يافته مي‌بينيم کارهايي انجام مي‌دهد که در شأن يک دختر ايراني نيست که انجام چنين کارهايي مي‌تواند در زندگي كنوني يا آينده آن دختر خللي وارد كند، همانطور كه گفته شد روابط بايد به سمت شناخت درست پيش رود و شناخت، اساس پايداري است و اين اصل براي همه صدق مي‌كند.

اين جامعه شناس در ادامه با بيان اينکه چرا جوانان با اين همه هشدار باز به كار خود ادامه داده و نمي‌هراسند، اظهار داشت: هنجارهاي دروني بر اساس احساس گناه و تاثير در وجدان آدمي شكل مي‌گيرد اما هنجار بيروني بر اساس ترس از مجازات و دريافت پاداش. ما بايد بدانيم كه افراد چرا هنجارها را رعايت مي‌كنند آيا رعايت هنجار را به عنوان وظيفه دانسته و در صورت هنجارشكني احساس گناه و عذاب وجدان مي‌كنند يا خير؟ اگر انسان به كاركرد يك هنجار و نتيجه يك عمل آگاه باشد، سعي مي‌كند به صورت يك هنجار دروني با آن مساله برخورد كند. متاسفانه در جامعه به درستي فرهنگ سازي و دروني سازي هنجار انجام نگرفته است و هرچه هنجار از بيروني به دروني مبدل نشود، نظارت بيروني كارايي نداشته و اجبار نيز اثر بخش نخواهد بود.

دکتر يعقوبي همچنين در پاسخ به اين سوال که چرا جوانان در جامعه ما به سمت پوشش‌هاي نا‌متناسب حركت مي‌كنند، آيا واقعا اين نوع پوشش‌ها تاثيري در شكل گيري خانواده و پايداري آن ندارد؟ خاطرنشان کرد: يك جامعه چه اندازه جوانان را مي‌شناسد و خانواده تا چه اندازه در اين راستا قدم برداشته؟ اين نوع پوشش‌ها نوعي اظهار وجود جوانان است كه مي‌گويند من جوان وجود دارم و چون وجود دارم نيازهايي دارم و نيازهايم بايد مورد شناخت و يا پاسخگويي قرار گيرد و نبايد نسبت به نيازهاي جوانان بي‌تفاوت بود. جوان به نپرداختن جامعه و خانواده به نيازهاي او با اين نوع هنجارشكني‌ها اعتراض مي‌كند و احساس ناخرسندي خود را نشان مي‌دهد و هر چه جامعه در جهت شناخت جوانان و نيازهاي آنان پيش مي‌رود جوانان به سمت تظاهرات عيني براي نمايش نيازهاي خودشان پيش نخواهند رفت.

+ نوشته شده در  88/03/04ساعت 9  توسط | 

برنامه هفته بيست و پنجم رقابت‌هاي ليگ دسته يك اعلام شد و نمايندگان فوتبال تبريز حريفان خود را شناختند.‌

در اين هفته همچون هفته بيست و چهارم، تيم‌هاي پتروشيمي و ماشين‌سازي در خانه و شهرداري و تراكتورسازي در خارج از خانه به مصاف حريفان مي‌روند.
بر اساس همين گزارش، تيم فوتبال پتروشيمي تبريز كه با 40 امتياز از 24 بازي در رده چهارم جدول رده‌بندي گروه الف جاي دارد، در اين هفته و در روز يازدهم خرداد ماه جاري در ورزشگاه يادگار امام (ره) تبريز پذيراي تيم شهرداري زنجان خواهد بود.
ماشين‌سازي نيز در همين روز در حالي در ورزشگاه تختي تبريز به مصاف نيروي زميني مي‌رود كه با 20 امتياز از 24 بازي در رده دوازدهم جدول رده‌بندي گروه ب قرار دارد.
تيم فوتبال شهرداري تبريز نيز براي اينكه بتواند در ديدار هفته پاياني با خيال آسوده به مصاف رقيب خود، آلومينيوم اراك برود، روز دوشنبه يازدهم خرداد ماه جاري در شيراز ميهمان مقاومت بسيج فارس خواهد بود.
اين تيم هم اكنون با 45 امتياز از 24 بازي در رده دوم جدول گروه الف جاي دارد.
تراكتورسازي تبريز نيز در يكي از حساس‌ترين ديدارهاي هفته در رفسنجان به مصاف مس اين شهر مي‌رود و قبل از انجام اين مسابقه، روز پنجم خردادماه جاري در شيراز ديدار معوقه خود با پيام مخابرات فارس را برگزار خواهد كرد.
تراكتورسازي تبريز هم‌اكنون با 47 امتياز از 23 بازي و يك بازي كم‌تر نسبت به شاهين پارس جنوبي 50 امتيازي در رده دوم جدول رده‌بندي گروه ب قرار دارد.

+ نوشته شده در  88/03/04ساعت 7  توسط | 

مدير كل امور بانوان و خانواده استانداري آذربايجان شرقي گفت: زنان بايد در انتخابات مشاركتي هوشيارانه داشته باشند.

نسرين پيرسمساري صبح امروز در جلسه كارگروه تخصصي بانوان و خانواده شهرستان اسكو اظهار داشت: نگاه دولت نهم به زنان بر پايه ارزش‌هاي ديني و توجه به تحكيم بنيان خانواده و سلامت جامعه است در حالي كه كشورهاي غربي نگاهي ابزاري و سياسي نسبت به زن دارند.
وي افزود: به فرمايش رهبر كبير انقلاب، حضرت امام خميني (ره) وظيفه اصلي زنان انسان‌سازي است و براي اداي اين وظيفه سنگين بايد خود را به اصول ديني و علم مجهز ساخت.
مشاور استاندار آذربايجان شرقي در امور بانوان با اشاره به حضور زنان در عرصه‌هاي سياسي و اجتماعي و به ويژه انتخابات اظهار داشت: زنان به عنوان نيمي از جمعيت كشور بايد در عرصه انتخابات، مشاركتي جدي و هوشيارانه داشته باشند.
وي ضمن تاكيد بر نقش اساسي زنان در اصلاح الگوي مصرف در خانواده و به تبع آن در جامعه خاطر نشان كرد: بانوان بايد در راستاي اصلاح الگوهاي مصرف اهتمامي ويژه داشته باشند.
مدير كل امور بانوان و خانواده استانداري آذربايجان شرقي در خصوص نقش زنان در اصلاح الگوي مصرف در جامعه گفت: خانواده در مصرف تابع زنان خانواده است بنابراين درك زنان از مصرف و چگونگي اصلاح الگوي مصرف مي‌تواند در همه خانواده‌ها تاثيرگذار باشد.
وي اظهار داشت: زنان جامعه بايد آگاهي لازم را در مورد اصلاح الگوي مصرف پيدا كنند و با روحيه احساس تكليف، مسئوليت و برنامه‌ريزي صحيح مصرف خانواده‌ها را جهت دهند.
پيرسمساري در ادامه تصريح كرد: زنان بايد در ‌ارتباط‌ با نحوه درست مصرف كردن توجيه شوند و آموزش ببينند چرا كه اين امر منجر به صرفه‌جويي در جامعه و خانواده مي‌شود.
وي با اشاره به وضعيت زنان سرپرست خانوار در اسكو، خواستار توجه مسئولان به اين قشر مهم از از جامعه شد.

+ نوشته شده در  88/03/03ساعت 11  توسط | 
 
صفحه نخست
پست الکترونیک
آرشیو
عناوین مطالب وبلاگ
درباره وبلاگ
این وبلاگ جهت نمایش عکس واطلاع رسانی از اخبار تبریز تنظیم شده است.خواهشمند است ازنکته نظرات خود مارا درهرچه بهتر نمودن این وبلاگ یاری نمائید.

پیوندهای روزانه
بلاگفا
آرشیو پیوندهای روزانه
نوشته های پیشین
هفته اوّل بهمن 1386
هفته چهارم دی 1386
هفته سوم دی 1386
هفته دوم دی 1386
هفته اوّل دی 1386
هفته چهارم آذر 1386
شهریور 1393
شهریور 1392
آذر 1391
تیر 1391
خرداد 1390
اردیبهشت 1390
فروردین 1390
بهمن 1389
دی 1389
آذر 1389
آبان 1389
مهر 1389
شهریور 1389
مرداد 1389
تیر 1389
خرداد 1389
اردیبهشت 1389
فروردین 1389
اسفند 1388
بهمن 1388
دی 1388
آذر 1388
آبان 1388
مهر 1388
شهریور 1388
تیر 1388
خرداد 1388
اردیبهشت 1388
خرداد 1387
اردیبهشت 1387
آرشيو
پیوندها
مجلس شوراي اسلامي
پخش زنده ونتایج مسابقات فوتبال جهان
فرزندملت
مقام معظم رهبري
رياست جمهوري
مركز لرزه نگاري كشوري
خبرگزاري فارس
خبرگزاري جمهوري اسلامي
خبرگزاري دانشجويان ايران
خبرآنلاين
سهندنيوز
آخرين صورتحساب همراه اول
شبكه خبر
برنامه نود
آدرس سايتهاي ورزشي
خبرگزاري ورزش ايران
خبرگزاري كار ايران
google
yahoo
بانك تجارت
بانك كشاورزي
بانك ملت
جدول رده بندي ليگ يك كشور
رجانیوز
روح الله دهقان نژاد (پژواك)
شلم شوربا
 

 RSS

POWERED BY
BLOGFA.COM